PROIECTE (REALIZATE, ÎN DERULARE)

De la fondare şi până în prezent, misiunea asociaţiei a fost “Asigurarea accesului la un trai de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi cele defavorizate, prin dezvoltarea de servicii şi elaborarea de politici la nivel local şi central, în parteneriat cu autorităţile publice şi familia”.

Anexa 1  Lista proiectelor implementate/în derulare

 

Perioada de implementare/in derulare

Titlul proiectului

Donatorul

Suma grantului

01.01.2018-31.12.2018

”Incluziunea socială și școlară a copiilor cu dizabilitpăți în raioanele Criuleni și Dubăsari” IM Swedish Development Partner 1 452 685 MDL
01.01.2018-31.08.2018 ”Educația și recuperarea prin artă unește cele două maluri” Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul Programului ”Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”

23 578,64 USD

17.03.2016-30.11.2016 Servicii de Consultanță în educarea părinților și sensibilizarea comunităților  în cadrul proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” Guvernul Japoniei, Banca Mnondială prin FISM 60099 USD
01.10.2015-31.12.2017 Parteneriate pentru incluziune Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă prin Caritas Cehia 3 417373,20 CZK
01.09.2015-31.12.2016 Servicii de Consultanță în instruirea cadrelor didactice din 8 grădinițe și sensibilizarea comunităților în cadrul proiectului ”Suportul educației incluzive și acces la apă și sanitație de Calitate în grădinițele din sudul țării” Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă prin Caritas Cehia 9175 €
01.01.2015-31.12.2017 „Incluziunea şcolară şi educaţională a copiilor cu dizabilităţi” IM/Reprezentanţa SOIR Moldova

 

3 882 654 MDL
19.12.2014 – 30.11.2015 Acţionăm împreună pentru incluziune” Fundaţia Soros Moldova, programul Sănătate Publică  

36 000 USD

01.08.2014 –

31.03.2018

„Maluri diferite – scopuri comune” USAID, FHI 360, Programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă

480 000 MDL

Aprilie 2014-

Iunie 2014

„Extinderea modelului de succes în incluziunea preșcolară în Moldova” Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă prin ADRA Cehia 2 380 500 CZK
12.02.2014-12.07.2014 National consulting Services to Assist MOE on the development of a training program on ECD and training preschool teachers, methodologists’ medical staff and social workers.

 

National consulting Services to Assist ME on the Establishment of the Rehabilitation Centers for Disabled Children in Nisporeni city

Banca Mondială prin Ministerul Educaţiei, proiectul Parteneriat Global pentru Educaţie  

91 477,39 USD

01.01.2014-31.12.2014 „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES în raioanele Criuleni şi Dubăsari” IM/Reprezentanţa SOIR Moldova

 

840 490 MDL
01.11.2013-31.10.2014 „Capacitare şi diseminare în domeniul incluziunii educaţionale” Fundaţia Soros Moldova 41 000 USD
29.03.2013-28.02.2014 „Extinderea modelului de succes în incluziunea preşcolară în Moldova” Agenţia de Dezvoltare din Cehia prin ADRA Cehia 4 049256 CZK
15.02.2013-

15.07.2013

Drepturi egale pentru persoane cu

Dizabilități la angajarea în cîmpul muncii: putem produce bunuri și servicii, nu doar consuma prestații

sociale

AO KHSIMA 41 795 MDL
01.01.2013-31.12.2013 „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES în raioanele Criuleni şi Dubăsari” IM/Reprezentanţa SOIR Moldova

 

700 000 MDL
20.11.2012-30.09.2013 „Naţional consultant Services on the Establishment Rehabilitation Center for Disabled Children (Ceadîr- Lunga) Banca Mondială prin Ministerul Educaţiei, proiectul Parteneriat Global pentru Educaţie 13 098,20 USD

 

01.08.2012-31.12.2012 „Extinderea modelului de succes în incluziunea preşcolară în Moldova” Agenţia de Dezvoltare din Cehia prin ADRA Cehia 4 729 350 CZK
01.01.2012-31.12.2012 „Incluziune” IM/Reprezentanţa SOIR Moldova 850 000 MDL
01.07.2011-30.06.2012 „Sprijin pentru depăşirea izolării” JANIVO Olanda prin Asociaţia de Caritate si Asistenţă Socială “ACASA” 29 600 €
01.04.2011-31.03.2012 Crearea Serviciului RESPIRO

 

AO „KHSIMA” 61 704 USD

 

04.06.2010-06.06.2011 „Educaţia incluziva”

 

Fundaţia Soros Moldova 83 730 USD

 

01.09.2010-31.12.2011

 

„Educaţia incluzivă a copiilor preşcolari din Republica Moldova” Agenţia de Dezvoltare din Cehia 2 275 010 CZK

 

Noiem.2010-

Iunie 2011

Extinderea Centrului de zi pentru

Persoane în etate „SOS„

Fondul DE Investiții

Sociale din Moldova

1 000 000 MDL
01.01.2011-31.12.2011

 

„Incluziune”

 

IM/Reprezentanţa SOIR Moldova 800 000 MDL

 

01.01.2010-31.12.2010 IM/Reprezentanta SOIR Moldova „Incluziune”

 

880 000 MDL

 

10.04.2009-09.04.2010 „Educaţia incluzivă – şanse egale pentru copiii cu CES” Fundaţia Soros Moldova 53 825,80 USD
01.04.2009-30.09.2010

 

MATRA, Educaţie pentru Toţi

 

GIP – Global Initiative on Psychiatry Sofia 40 780 €

 

16.02.2009-15.12.2009

 

EFA-FTI

„Asistenţa necesităţilor, formare şi suport prin monitorizare a preşcolarilor cu nevoi speciale”

UNICEF, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova 17 547 USD

 

an. 2009 Extinderea Centrului Regional pentru Tineri „UNIT” Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 1 000 000 MDL
01.01.2009-31.12.2009 „Incluziune”

 

IM/Reprezentanta SOIR Moldova 1 100 000 MDL
01.01.2008-31.12.2008

 

„Copiii cu dizabilităţi- prin informare de la acceptare spre schimbare” IM/Reprezentanta SOIR Moldova  

527 730 MDL

10.04.2008-12.04.2008 Asigurarea activităţii de media advocacy pentru tinerii cu dizabilităţi Fundaţia Soros Moldova 2 787 USD

 

25.04.2008-05.06.2008

 

Congresul Europe in Action „Education for All”, Viena, Austria Fundaţia Soros Moldova

 

3 106 USD
08.12.2008-08.02.2009 Studierea experienţei internaţionale în incluziunea şcolara Fundaţia Soros Moldova

 

15 591 USD

 

24.12.2007-24.12.2007 „Educaţia incluzivă – şanse egale pentru copiii cu CES” Fundaţia Soros Moldova 38 518 USD
03.10.2007-31.12.2007 Campanie de sensibilizare la problemele copiilor cu dizabilităţi GIP Sofia

 

2 698 €

 

22.07.2007-27.07.2007

 

Organizarea seminarului „Educaţia incluziva a copiilor cu CES”, expert din SUA Fundaţia Soros Moldova

 

2 373 USD

 

26.02.2007-02.03.2007 Participarea a 4 persoane la training-ul „Educaţia incluziva” in or. Timişoara Fundaţia Soros Moldova

 

1 534 USD

 

11.12.2006-10.12.2007 „Servicii comunitare in sprijinul copiilor cu CES” Fundaţia Soros Moldova

 

24 632 USD
an. 2006 Renovarea Centrului Regional pentru tineri ”UNIT” Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 75 000 USD
an. 2006 Renovarea Centrului de zi si plasament temporar pentru persoane în etate “SOS – Sprijin, Orientare, Schimbare” Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 75 000 USD
24.11.2005-24.11.2006 „Pas cu pas spre schimbare si acceptare”

 

Fundaţia Soros Moldova

 

23 650 USD

 

14.03.2005-14.03.2006 „Prin informare spre acceptare si schimbare”

 

Asociaţia de Caritate şi Asistenta Sociala “ACASA” 14 700 €

 

 

21.10.2004-21.10.2005

 

„Drepturi egale pentru copii” Fundaţia Soros Moldova 14 907 USD
29.12.2003 Blokgrant pentru susţinere şi dezvoltare UNICEF Moldova 200 €
13.10.2003-07.10.2004 “Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în dezvoltare” Fundaţia Soros Moldova 13 950 USD
30.09.2003-10.01.2004 Campanie de sensibilizare

„Deschide fereastra spre lume-toţi suntem diferiţi”

Fundaţia Soros Moldova

 

3 500 USD
30.09.2003-30.10.2004

 

Motivaţie spre schimbare” Asociaţia de Caritate şi Asistenţă Socială “ACASA” 20 000 €

 

2003-01.01.2004 Sprijin în depăşirea izolării UNICEF Moldova 916,65 USD
07.10.2003-07.10.2004 Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în dezvoltare” Fundaţia Soros Moldova 13 910 USD

 

29.08.2002-29.08.2003 Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în dezvoltare Fundaţia Soros Moldova 13 910 USD
2002

 

Renovarea Centrului de zi pentru copii „Speranţa” Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 55 000 USD
23.07.2001-23.07.2002 Drepturi egale pentru copiii cu necesitai speciale în dezvoltare Fundația Soros

Moldova

13 910 USD
2000-2001 Drepturi egale pentru copii cu necesităţi speciale Fundaţia Soros Moldova 14 500 USD
15.06.2001-15.06.2002 Accesul copiilor cu CES la egalitate UNICEF Moldova 8 468 USD