AO ”FCPS” a prezentat raport de activitate în 2015

[wr_row][wr_column]La 21 martie, 2016, Asociația Obștească ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” s-a întrunit în Adunare Generală anuală. La tema zilei a fost raportul de activitate al asociației, raportul Comisiei de Cenzori, aprobarea noilor membri ai asociației, diverse.

IMG_4751
Președinte al ședinței a fost desemnat Grigore Savin, membru al Consiliului de Administrare al asociației, secretar – Vera Stahi, coordonatoare de program în asociație.
Raport despre activitatea asociației în anul 2015 a prezentat Victoria Secu, directoare executivă. Potrivit raportoarei, în anul 2015 asociația a fost implicată în 4 proiecte majore, unele dintre care continuă și în 2016. Este vorba de
1. Proiectul „Incluziunea şcolară şi educaţională a copiilor cu dizabilităţi”, susținut financiar de SOIR Moldova, valoarea grantului a cosntituit 1 144 656 MDL;
2. Proiectul ”Maluri diferite – scopuri comune”, susținut financiar de USAID și FHI 360 în cadrul Programului de Dezvoltare a Societății Civice Durabile, valoarea grantului pentru 2015 a constituit 140 688 MDL, proiectul continuă și în 2016;
3. Proiectul „Parteneriate pentru incluziune”, finanţat de Agenţia de Dezvoltare din Republica Cehă şi implementat în parteneriat cu Caritas Republica Cehă şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, valoarea grantului – 380 057 MDL, proiect activ pînă în 2017;
4. În 2015 Asociația a implementat și proiectul ”Acționăm împreună pentru incluziune”, susţinut financiar de Fundaţia Soros Moldova, valoarea grantului – 653 583 MDL, proiect care a încheiat o perioadă îndelungată pe parcursul căreia AO FCPS a fost susținută de către această organizație donatoare.
În 2015, informa Victoria Secu, principalul efort al programului Servicii de suport a fost axat pe dezvoltarea și acreditarea Serviciului Echipă Mobilă (SEM), precum și pe consolidarea parteneriatelor intersectoriale (educație, protecție socială și ocrotirea sănătății) la nivel de comunități și raion. Recent, comisia de acreditare a evaluat serviciul, care este unicul de acest fel în țară, prestat de către un ONG. În alte 16 raioane SEM este prestat de către structurile statale, aflate în subordinea direcțiilor asistență socială și protecție a familiei. Acum asociația se află în așteptarea raportului privind procesul de acreditare, dar și a certificatului de acreditare pentru 5 ani.
Pilotarea modelului de educație incluzivă, elaborat de AO FCPS, și dezvoltat în cadrul programului Educație incluzivă, va avea o finalitate în 2016, an în care se va decide despre eficiența acestuia și posibilitatea de aplicare extinsă. Accent este pus pe sprijinirea copiilor cu dizabilități în procesul de incluziune socio-educațională prin servicii de suport educațional, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul educației incluzive; sensibilizarea și capacitarea părinților, dotarea grădinițelor- resursă cu echipament şi materiale didactice pentru buna organizare a procesului educațional incluziv şi împărtăşirea bunelor practici; crearea în cadrul instituțiilor de învățămînt a Cluburilor Părinților; evaluarea necesităților și capacităților instituțiilor de învățămînt în procesul de implementare a educaţiei incluzive, etc.
Rezultate îmbucurătoare a înregistrat și programul Autoreprezentare, care în acest an și-a extins numărul de membri, tineri cu dizabilități și persoane de suport care acționează împreună pentru revendicarea drepturilor și asigurarea unui trai de calitate, cît mai independent posibil.
Cele mai importante realizări ale programului Advocacy au fost consultațiile juridice, organizate pentru părinții copiilor cu dizabilități, dar și faptul, că AO FCPS a devenit un mentor apreciat în domeniu, care a îndrumat și alte ONG-uri din zona de activitate să fie active și să aplice la proiecte. Asociația a fost participant la elaborarea și promovarea activă a politicilor în domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Activitatea FCPS a fost vizibilă în mass-media locală, republicană și regională.
Apreciind raportul, Grigore Savin, membru al board-ului AO FCPS, a menționat că asociația este un incubator de instituții de menire socială, care a colaborat și continuă să colaboreze cu APL-urile, iar instituțiile au devenit între timp entități juridice separate. Larisa Florescu, membră a asociației și directoare a Școlii Primare Mășcăuți, a menționat că incluziunea a dat roade bune în școala, iar recent a fost angajat și un logoped pe jumătate de salariu, fapt ce a sporit încrederea părinților în serviciile educaționale prestate de această școală. Stela Sitnicov, membră, educator superior la Centrul de zi ”Speranța”, a propus crearea unei hărți a serviciilor de suport aflate în raion, pentru a orienta mai bine părinții copiilor care se nasc cu dizabilități sau anumite tulburări, la cine se pot adresa pentru asistență sau reabilitare.
Raportul Comisiei de Cenzori, prezentat de Elvira Bulgac, a fost acceptat de către membri, care au remarcat transparența gestionării proiectelor, precum și calitatea gestionării, fapt reflectat și în rapoartele anuale de audit. Adunarea Generală a examinat aprobarea calității de membru a asociației pentru două persoane.
Conform statutului, orice persoană poate deveni membru al asociației, dacă împărtășește valorile ei. Taxa anuală de membru constituie 40 lei.
În imagini: aspecte de la Adunarea Generală a AO ”FCPS”, 21 martie, 2016.

 

 

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media