Experienţa izbiştenilor – molipsitoare pentru vecini

“Clubul părinţilor” de la Gimnaziul Izbişte şi Asociaţia Obştească a părinţilor copiilor cu cerinţe educaţionale special “Ştrengărel” din localitate a câştigat un grant de aproape 40 mii de lei de la AO “Keystone Moldova”, din resursele organizaţiei suedeze AO “IM Swedish Development Partner” în parteneriat cu şi cu susţinerea metodică a AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”.

Participanţii la vizita de schimb de experienţă, în Gimnaziul Izbişte.

Cu această ocazie, pe data de 28 aprilie, într-o vizită în Gimnaziul Izbişte, raionul Criuleni, cu scopul schimbului de experienţă, au venit cadre didactice de sprijin şi părinţii copiilor cu nevoi speciale din satele Cruglic, Hârtopul Mare, Micleşti, Măşcăuţi şi Ohrincea, cu scopul de a cunoaşte detalii despre modul în care izbiştenii au reuşit să atragă în comunitate un proiect de dotare a Centrului de Resurse pentru Educaţia Inclizivă cu materiale necesare dezvoltării tuturor copiilor din şcoală, inclusiv celor cu dizabilităţi. Totodată, oaspeţii au participat şi la o masă rotundă cu membrii comunităţii izbiştene, pe parcursul căreia au identificat care ar fi necesităţile copiilor cu nevoi speciale din comunităţile megieşe şi posibilităţilor de implicare mai activă a părinţilor în educaţia lor, în parteneriat cu şcoala şi întreaga comunitate. Galina Loghin, liderul AO „Ştrengărel”, a relatat celor prezenţi despre experienţa asociaţiei, de la 2005 încoace, în colaborarea cu donatori extrabugetari, pentru dotarea şcolii cu materiale didactice. În cadrul proiectului „Dezvoltăm activ mediul incluziv”, toate resursele din grant vor fi folosite pentru procurarea de materiale necesare activităţilor de sensibilizare şi socializare în şcoală şi comunitate, iar persoanele implicate în realizarea acestora vor munci voluntar, pe parcursul a şase luni, cât va dura proiectul.

Galina Loghin, lidera AO “Ştrengărel”, demonstrează achiziţia de materiale, care pot fi utilizate pentru necesităţile tuturor elevilor de clasele primare.

„Chiar ieri am fost şi am procurat jocuri dezvoltatite, de altfel, foarte scumpe, pe care şcoala nu şi le poate permite niciodată, dar ele nu sunt destinate doar copiilor cu dizabilităţi, dar tututor elevilor, şi le poate folosi orice cadru didactic la lecţiile sale, dacă are nevoie”, – le spunea Galina Loghin colegilor şi părinţilor din alte localităţi, veniţi la Izbişte să le cunoască experienţa. Din primele proiecte, accesate de către Asociaţie, spunea Galina Loghin, a fost procurat inventar sportiv (cercuri, bastoane, corzi, mingi), de care se foloseau toate clasele primare. Au urmat seturi pentru studierea regulilor de circulaţie, figuri geometrice şi litere. Din acest grant deja au fost procurate seturi de litere şi cifre magnetice, iar din tranşa a doua va fi procurat inventar sportiv, în valoare de cca 8 mii de lei, la care vor avea acces cei peste 120 de copii din gimnaziul Izbişte. Ina Cazacu, coordonatoare a programului Educaţie Incluzivă din cadrul AO „FCPS”, spunea, că asemenea proiecte poate accesa orice comunitate de părinţi şi profesori, iar Asociaţia pe care o reprezintă şi care a susţinut metodic AO „Ştrengărel” în acest proiect, intenţionează să dezvolte „Cluburi ale părinţilor” în mai multe şcoli, iar din ele s-ar putea constitui şi grupuri de iniţiativă, dornice şi capabile să acceseze finanţare pentru a suplini necesităţile procesului educaţional pentru toţi copiii din şcoală. O resursă în acest sens ar putea fi şi asociaţiile de părinţi din şcoală, dacă se vor găsi părinţi activi să aplice proiecte.

Iulia Gherciu, una din membrele grupului de iniţiativă a părinţilor – despre proiect şi propria experienţă de părinte a unui copil cu cerinţe educaţionale speciale.

„Şcoala de una singură – nu reuşeşte, părinţii singuri – tot nu reuşesc. Să-şi paseze responsabilităţile, înseamnă să se ajungă la conflicte, care nici într-un fel nu pot ajuta copiii să-şi depăşească problemele. Numai împreună e posibil să se acţioneze spre binele copiilor” – spunea şi Vera Stahi, coordonatoarea programului „Servicii de suport” din AO „FCPS”. Spusele Verei Stahi au fost confirmate şi de către Iulia Gherciu, mama unei fetiţe cu dizabilităţi, elevă în gimnaziul Izbişte, care a vorbit despre istoria sa şi cauzele care au motivat-o să se implice în acest proiect. După ce şi-a terminat prezentarea, asistenţa a aplaudat-o pentru entuziasmul şi convingerea cu care le-a vorbit, şi le-au urat tuturor bun augur, să acţioneze cu aceeaşi convingere. „Proiectul este aplicat de AO „Ştrengărel” cu suportul financiar al AO „Keystone” din Chişinău, iar banii vin de la un partener din Suedia. Scopul proiectului este sporirea gradului de acceptare a copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi, în satul Izbişte, raionul Criuleni. Copiii care fregventează Centrul de resurse, nu prea sunt incluşi în activităţile din clasă. Îmi aduc fata la Centru pe o oră, şi aici nu este măcar o carioca cu care să deseneze, şi în aşa fel nu putem vorbi de socializare. Dar dacă vor avea materiale şi ocupaţie, mai mulţi copii din şcoală vor veni la Centru, şi acei cu CES vor comunica mai strâns în aşa fel, cu elevii majoritari” – relata Iulia Gherciu. „Mă bucur că şi satul meu se schimbă spre bine, iar copiii cu nevoi speciale mai mici decât mine, pot fi integraţi în şcoală. Eu am avut mai puţine posibilităţi în acest sens, de aceea mă ofer să fiu voluntară în acest proiect, în atelierele de hand-made planificate” – a spus Eleonora Verdeş, o tânără cu dizabilităţi locomotorii din Izbişte, care a beneficiat de instruire la domiciliu. Iar Ecaterina Coica, cadru didactic de sprijin de la liceul din Cruglic, spunea că a fost foarte entuziasmată de experienţa din satul vecin, s-a gândit şi la ce probleme ar putea rezolva în comunitatea sa dacă ar reuşi să se constitue un astfel de parteneriat, ca a Izbişte, şi chiar a identificat potenţiali parteneri din rândul colegilor şi a părinţilor.

Proiectul dezvoltat la Izbişte constă în procurarea de materiale didactice necesare unei socializări mai largi a copiilor cu dizabilităţi şi cu nevoi speciale din satul Izbişte, organizarea de acţiuni comunitare pentru ajutorarea unei familii din sat, activităţi comune pentru copiii cu CES şi copiii majoritari în cadrul Centrului de resurse din şcoală. Toate activităţile se bazează pe muncă voluntară a părinţilor, pedagogilor şi altor persoane din sat, care se vor desfăşura în perioada mai-octombrie, 2017.

S. Cernov, specialist comunicare, AO “FCPS”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media