Parteneriatul moldo-ceh pentru incluziune continuă

Pe data de 19 noiembrie, la Chișinău a avut loc evenimentul de lansare a proiectului „Parteneriate pentru incluziune”, care va fi implementat de către Asociația Obștească „Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” (AO FCPS) și Caritas Republica Cehă, cu susținerea Agenţiei de Dezvoltare din Republica Cehă, în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova.

IMG_9206

La evenimentul de lansare au fost prezenţi invitaţi de onoare, printre care Katerina Silhankova, diplomat în Programul de Cooperare și Comerț în cadrul Ambasadei Republicii Cehe la Chișinău, Radka Bzonkova, evaluator Republica Cehă, Viorica Marţ, consultant superior în cadrul Direcţiei învăţămînt preuniversitar la Ministerul Educaţiei, Virginia Rusnac, directorul Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, Lilia Pavlenco, cercetător în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,  Igor Andrei, cercetător în cadrul Centrului de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis”, Natalia Zotea, formator în cadrul Centrului Naţional de Educaţie Timpurie şi Informare a Familiei, reprezentanţi ai echipelor de implementare şi altor parteneri relevanţi, cum ar fi ADRA Moldova, în persoana dlui Andrei Gîrleanu şi practicieni implicaţi în proiecte anterioare. Evenimentul a fost moderat de Serghei Lîsenco, expert în educaţie non-formală.

Proiectul își propune ca pe o perioadă de 20 de luni să contribuie la creșterea accesului la educația incluzivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale de vârstă timpurie în grădinițele din țară, precum și la reducerea atitudinilor discriminatorii. Activitățile planificate în proiect presupun consolidarea parteneriatului intersectorial şi instruirea în domeniul educației incluzive a cca 1000 cadre didactice, a 35 pedagogi preșcolari din Serviciile de Asistență Psihopedagogică, a 35 specialiști din cadrul Direcțiilor raionale de învățămînt și peste 400 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale. Proiectul cu valoarea totală de cca 135 000 EUR va dura până în iunie 2017, implicînd în procesul de instruire cca 300 de grădinițe din republică, inclusiv municipiile Chișinău, Bălți și Comrat, frecventate de cel puțin 100 de copii.

IMG_9194

Katerina Silhankova, diplomat în Programul de Cooperare și Comerț în cadrul Ambasadei Republicii Cehe la Chișinău, a declarat că în calitate de donatori ei  investesc în grădinițe, atât pe dimensiunea educației incluzive ca acestea să devină accesibile pentru toți copiii, cât și prin finanțarea dotării cu infrastructură îmbunătățită, cum ar fi renovarea sistemelor sanitare sau de apeduct și canalizare. La moment de asemenea investiţii beneficiază 8 grădiniţe din sudul republicii.

Olga Șevciuc, reprezentantă Caritas Cehia în ţara noastră a menționat că organizația pe care o reprezintă are experiență de dezvoltare a diferitor programe în țara noastră la nivel național și colaborare productivă cu ministerele protecției sociale și cel al sănătății. «După ce am studiat rezultatele proiectelor realizate de către Asociația Obstească Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin, ne-am dorit să unim eforturile ca întreaga țară, pe diferite domenii, să meargă înainte. Acest proiect presupune și transferul de experiență din partea cehă, care se va materializa în suportul unui expert ceh ce va veni cu experiența sa în elaborarea cursului de instruire, precum și consultanță permanentă, atunci când va fi nevoie. Sperăm că susținerea va ajuta și va crea un parteneriat mult mai strîns între țările noastre», a spus Olga Șevciuc.

Dna Viorica Marț, consultant superior în Direcția Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, a menţionat că partenerii sunt elementul cheie al implementării incluziunii în Republica Moldova, un sprijin important în dezvoltarea serviciilor educaționale prin promovarea educației incluzive. În sprijinul acestor afirmații sunt datele statistice care relevă reducerea cu cca 850 copii a numărului copiilor plasaţi în instituțiile rezidențiale și de învățământ special în primele 6 luni a anului curent. „Din 7 instituții auxiliare în subordinea Ministerului Educației, la moment sunt doar 2 instituții în care sunt copii. Deja în cinci instituții nu mai avem copii. Copiii au fost reintegrați în familiile biologice, fapt care ar fi fost imposibil fără sprijinul și suportul serviciilor educaționale dezvoltate în teritoriu. Ne dorim ca la sfîrșitul proiectului să nu mai auzim fraze că avem grădinițe incluzive, pentru că toate grădinițele din Republica Moldova trebuie să fie deschise şi prietenoase copiilor din comunitate, la fel ca şi toate școlile care să fie pregătite pentru educația incluzivă», a relatat dna Marţ.

IMG_9209

Dna Virginia Rusnac, directorul Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică a remarcat cît este de important ca instituțiile de educaţie timpurie să fie selectate în dependență de numărul real de copii care frecventează grădinița, în special de raportul copiilor care se confruntă cu anumite probleme în dezvoltare vizavi de numărul total. „Doar într-o grădiniţă unde sunt incluşi copii ce prezintă cerinţe educaţionale speciale, cadrele didactice sunt motivate să cunoască acest domeniu în profunzime, pentru a putea răspunde necesităţilor acestor copii şi părinţi. În acest sens, situaţia este cunoscută bine de Serviciile de Asistenţă Psihopedagogică din ţară, care pot sugera grădiniţele necesare de inclus în proiect”.

Dna Emilia Ştirbu, manager la grădiniţa nr. 12 din or. Orhei, care a beneficiat de primul proiect lansat în incluziune cu susţinerea Agenţiei de Dezvoltare din Republica Cehă în perioada 2010-2011, a menţionat că educaţia incluzivă nu poate fi realizată cu succes, dacă nu începe din prima formă de educaţie instituţionalizată, care este grădiniţa. „Accesul cît mai timpuriu la învăţare şi educaţie este vital pentru copil, la fel ca şi nevoile de alimentaţie şi îngrijirea sănătăţii. Focalizarea pe educaţia timpurie este importantă încă de la vîrsta timpurie, deoarece aceasta este perioada cînd copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. Această perioadă este foarte importantă în formarea unor deprinderi şi comportamente sociale determinante pentru integrarea ulterioară a persoanelor în societate. La început eram rezervaţi în aprecieri, însă pe parcursul timpului ne-am convins cîte beneficii obţin copii şi părinţii, dar şi cadrele didactice implicîndu-se activ în procesul de incluziune socio-educaţională a copiilor de la vîrstă fragedă.”

IMG_9192

AO „FCPS”, în anii 2010-2014, a implementat cu suportul financiar al Agenției de Dezvoltare din Cehia, trei proiecte și a gestionat investiții de cca 700 000 Euro în îmbunătățirea insfrastructurii educaționale în 4 grădinițe din Republica Moldova (or. Orhei-grădiniţa nr. 12, or. Edineţ – grădiniţa nr.2, or. Leova – grădiniţa nr. 1, or. Ştefan Vodă – grădiniţa nr. 3).

Victoria Secu, director executiv AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media