Pedagogii din Dubăsarii Vechi au împărtăşit din experienţa lor

La 20 mai, 2014, la Dubăsarii Vechi s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic cu participarea cadrelor didactice de sprijin din 13 instituţii de învăţămînt din raionul Criuleni. Gazda seminarului a fost colectivul  Şcolii Primare din Dubăsarii Vechi împreună cu cel al Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă(CREI), care funcţionează în această instituţie de la începutul anului 2014. La începutul seminarului moderatorii Ina Cazacu, coordonator program “Educaţie Incluzivă” şi Vera Stahi, coordonator program “Asistenţă şi Sprijin Familiei”, au informat despre agenda şi scopul seminarului, care este orientat spre promovarea modelului de activitate a cadrului didactic de sprijin şi a logopedului în cadrul CREI.

Cadrul didactic de sprijin Valentina Agreci a realizat o activitate matematică cu participarea a şase copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) din clasele III-IV.  Sarcinile propuse în cadrul activităţii au fost diferenţiate, selectate după potenţialul copiilor. Cadrele didactice de sprijin au văzut un model de implicare a colegului lor în consolidarea cunoştinţelor dobîndite de elevi în timpul orelor de clasă. Logopedul Valentina Pisarenco a demonstrat o activitate practică de lucru individual cu un copil cu tulburări de limbaj în pronunţarea sunetului „ş”. Accentul a fost pus atît pe postarea corectă a limbii pentru pronunţarea sunetului, cît şi pe exerciţii de încălzire a muşchilor faciali pe care cadrele didactice de sprijin le pot utiliza la începutul fiecărei lecţii şi care pot ajuta la înlăturarea multor tulburări de limbaj la copii.

Valentina Pisarenco a vorbit şi despre momentele organizatorice pe care le îndeplineşte logopedul în activitatea de asistenţă logopedică a copilului cu tulburări de limbaj.

La analiza activităţilor prezentate, cadrele didactice de sprijin şi-au expus părerea despre eficienţa activităţilor văzute şi au fost provocaţi să vorbească cît de utile le pot fi tehnicile demonstrate de colegii de la Dubăsarii Vechi ce ar schimba sau cum le-ar modela, în dependenţă de specificul copiilor cu CES pe care îi au în asistenţă.

Partea a doua a seminarului teoretico-practic a fost orientată spre familiarizarea participanţilor cu  metodologia de organizare a activităţii cadrului didactic de sprijin. Ariadna Sînchetru, specialist în cadrul Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, a pus în discuţie planificarea activităţii cadrului didactic de sprijin în cadrul instituţiei şi a informat participanţii despre cerinţele faţă de documentaţia cadrelor didactice de sprijin, în conformitate cu politicile educaţionale în vigoare.

În raionul Criuleni activează 29 cadre didactice de sprijin în 23 de instituţii de învăţămînt şcolar.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES din raioanele Criuleni şi Dubăsari”, susţinut financiar de SMC/Sida şi Reprezentanţa SOIR în Moldova.

Svetlana Cernov, specialist în relaţii cu publicul, AO “FCPS”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media