Facilitare comunitară și coeziune socială pentru drepturi

Susținut financiar de IM Swedish Development Partner.

Scopul proiectului: Asigurarea accesului la servicii de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi cele defavorizate prin îmbunătăţirea abilităţilor personale, sociale şi de revendicare a drepturilor sociale, culturale şi economice în parteneriat cu autorităţile publice şi familia.

Obiectivele specifice:

  1. Îmbunătățirea mecanismului de interacțiune și comunicare în cadrul parteneriatului
  2. intersectorial, la nivel local/regional/național, pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități;
  3. Creșterea cu 15 la sută a numărului de spații publice accesibile persoanelor cu dizabilități în aria de implementare a proiectului;
  4. Diversificarea serviciilor de suport existente pentru persoanele cu dizabilități, familiile care îi educă și îngrijesc, precum cadrele didactice și specialiști;
  5. Dezvoltarea programelor de voluntariat și antreprenoriat social pentru asigurarea incluziunii sociale eficiente și suportului în angajare a persoanelor cu dizabilități;
  6. Sporirea surselor de finanțare internă pentru asigurarea sustenabilității organizaționale;
  7. Creșterea vizibilității organizației și diseminarea constantă a practicilor de succes.

Rezultatele propuse:

Rezultat 1.1. Cel puţin 30 copii cu dizabilităţi din raionul Criuleni sunt abilitaţi să-şi sporească gradul de autonomie personală şi socială

Rezultat 1.2. Cel puțin 80 părinţi/reprezentanţi ai familiei/persoanele responsabile au competenţe îmbunătățite în sprijinirea copiilor cu dizabilităţi asistaţi de către Echipa Mobilă şi manifestă comportamente şi atitudini care asigură dezvoltarea copilului în funcție de potenţialul şi particularităţile de dezvoltare

Rezultat 1.3. FCPS contribuie la dezvoltarea mecanismelor intersectoriale de colaborare pentru obținerea contractului social

Rezultat 2.1. FCPS rămâne recunoscut ca centru de resurse în prevenirea, identificarea şi soluționarea cazurilor de descriminare privind dreptul la educație.

Rezultat 2.2. Cel puțin 100 persoane responsabile de educația copiilor cu CES (cadre didactice, personal de suport, părinți) au îmbunătățit competențele în organizarea şi desfăşurarea procesului educațional incluziv

Rezultat 2.3. FCPS dezvoltă servicii și instrumente pentru educația vocațională a tinerilor, inclusiv a tinerilor cu dizabilități

Rezultat 3.1. Cel puțin 10 tineri cu dizabilități din grupul autoreprezentare la nivel de regiune angajați în câmpul muncii, cu abilități de revendicare a drepturilor economice, sociale, culturale

Rezultat 3.2. Persoanele responsabile (familia, persoane de sprijin) ai autoreprezentanţilor contribuie la creşterea abilităţilor pentru viaţa independentă și angajarea în câmpul muncii.

Rezultat 3.3. FCPS cooperează cu actorii comunitari, agenții economici, reprezentanţi APL pentru dezvoltarea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii şi unui trai independent în comunitate.

Rezultat 4.1. Actorii comunitari şi factorii de decizie la nivel local și raional reprezintă şi promovează interesele grupurilor marginalizate.

Rezultat 4.2. Procent crescut a numărului de spaţii publice accesibile persoanelor cu dizabilități în aria de implementare a proiectului.

Rezultat 5.1 FCPS dezvoltă competențele personalului angajat, încurajându-i către noi performanțe.

Rezultat 6.1.  FCPS are un nivel crescut de vizibilitate și credibilitate din partea cetățenilor, fapt ce contribue inclusiv la dezvoltarea mecanismului 2% și asigurarea durabilităţii financiare.

Rezultat 7.1 FCPS are capacităţi crescute de bună guvernare, management administrativ şi financiar.

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021

Bugetul total al proiectului constituie 2.194.745 SEK

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media