Parteneriat pentru un mediu curat II

Finanţat de către “Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF)”, gestionat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi implementat în parteneriat cu Primăria Criuleni

Scopul proiectului constă în împuternicirea parteneriatelor locale între APL, OSC, agenți economici și cetățeni pentru asigurarea unui management eficient al deșeurilor.

Această abordare este semnificativă de continuat în contextul obiectivelor globale de mediu, Strategiei de țară a GEF SGP, precum și a acțiunilor inițiate de a fortifica parteneriatele locale, de a asigura mecanisme privind managentul colectării selective a deșurilor, în etapa precedentă de implementare a proiectului  ”Parteneriat pentru un mediu curat”, derulat în perioada 2019-2020.

Obiectivele proiectului:

  1. Modernizarea infrastructurii și procesului de colectare selectivă a deșeurilor în or. Criuleni și satele Ohrincea și Zolonceni și
  2. Consolidarea parteneriatului intersectorial pentru creșterea accesului la serviciile de salubrizare și condiții de colectare selectivă a deșeurilor a unui număr mai mare de cetățeni, agenți economici în primăria Criuleni.

Aria geografică de implementare a proiectului – orașul Criuleni și localitățile Ohrincea și Zolonceni.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Primăria Criuleni și Întreprinderea Municipală ”Comunservice Criuleni”.

Grupurile țintă 9700 locuitori ai Primăriei Criuleni, dintre care în:

  • or. Criuleni: din 8500 de locuitori: inclusiv 5044 femei; 4656 bărbaţi;
  • s.Ohrincea: 1002 locuitori – 480 bărbati, 522 femei;
  • s. Zolonceni: 198 de locuitori- 85 femei, 78 bărbaţi.

Rezultatele proiectului:

  1. Creșterea procentuală a volumului deșeurilor reciclate în orașul Criuleni și satele Zolonceni și Ohrincea.
  2. Un mecanism local funcțional de colectare selectivă a deșeurilor pe teritoriul administrat de primăria Criuleni.
  3. Acces crescut și echitabil la serviciile de salubrizare și evacuare a deșeurilor selectate pentru un număr mai mare de cetățeni.
  4. Politici noi elaborate / îmbunătățite care asigură implementarea legislației la nivel local în domeniul managementului deșeurilor solide.
  5. Comunicare intersectorială eficientă între prestatorii de servicii, APL și locuitori.

Perioada de implementare: 15 martie 2021- 28 Februarie 2022.Bugetul total al proiectului constituie 116.668 USD, dintre care sursele proiectului reprezintă 49.997 USD, iar alte surse  66.671 USD

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media