Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție

implementat de FCPS în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” și PNUD Moldova cu suportul financiar al Suediei.

Scopul inițiativei date este să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special pentru persoanele cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și din unele localități din stânga Nistrului.

Obiectivele proiectului:

1. Pilotarea și integrarea mecanismelor/instrumentelor de management, elaborare în cadrul Programului de capacitare, în sistemul de management instituțional al FCPS Criuleni.

2. Abilitarea a cel puțin 200 femei și bărbați cu dizabilități și/sau supuse violenței în familie și persoane de suport privind drepturile omului și mecanisme locale de acces la justiție în 10 comunități ale raionului Criuleni și Dubăsari.

3. Consolidarea capacității FCPS prin integrarea în activitatea strategică a organizației a mecanismului de consultanță, asistență și referire (în domeniul accesului la justiție) pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari;

4. Sensibilizarea comunităților și actorilor cheie (cel puțin 40 de profesioniști) din domeniul justiției și domeniile conexe din raioanele Criuleni și Dubăsari privind gradul de acces la justiție ale grupurilor vulnerabile și marginalizate din raioanele Criuleni, Dubăsari și din unele localități din stânga Nistrului.

Beneficiari direcți:

  • Femei și bărbați cu dizabilități și/sau supuse violenței în familie, care reprezintă grupuri vulnerabile marginalizate sau excluse din actul justiției.
  • Membrii comunităților din raioanele Criuleni și Dubăsari (și din unele localități din stânga Nistrului), în proiect se planifică acoperirea a cel puțin 10 comunități din regiune, selectate în rezultatul unor criterii, care fac accesul la justiție dificil.

Grupul țintă al proiectului:

  • Profesioniștii din cadrul Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție în raionul Criuleni, care reprezintă domeniul sectorului de justiție și domeniile conexe, a cărui scop ține de instituirea unui mecanism de comunicare și coordonare eficientă în vederea asigurării accesului la justiție a persoanelor cu dizabilități și/sau supuse violenței în familie.

Rezultate așteptate:

  1. Persoanele cu dizabilități și supraviețuitoare ale violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari cunosc mecanismele de acces la justițieParteneriat mai bun, cooperant și eficient, pentru identificarea, analiza și eliminarea problemelor sistemice, care reprezintă blocaje importante în asigurarea accesului la justiție;
  2. Capacități dezvoltate ale FCPS privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari în domeniul accesului la justiție;
  3. Persoanele cu dizabilități și/sau supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari și-au îmbunătățit situația în rezultatul consultanței și asistenței privind accesul la justiție;
  4. Profesioniștii din domeniul justiției și domeniile conexe din raioanele Criuleni și Dubăsari dispun de cunoștințe și abilități privind aplicarea mecanismelor locale/raionale de acces la justiție pentru persoanele cu dizabilități și/sau supuse violenței în familie;
  5. Comunicare eficientizată a profesioniștilor din cadrul Platformei de Dialog privind accesul la Justiție pentru raionul Criuleni;
  6. Comunităţile din raioanele Criuleni şi Dubăsari informate privind accesul la justiţie prin broşuri informative  în limbaj uşor de citit, ușor de înţeles.

Perioada de implementare: 01 aprilie 2021 – 31 august 2022.

Bugetul total al proiectului constituie 61.620 USD,dintre care 50.000 USD din sursele donatorului, iar echivalentul în MDL a 11.620 USD contribuția FCPS.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media