Un scop comun – organizații durabile

Susținut financiar deUniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă (APE).

Scopul proiectului: Consolidarea capacităților a 6 OSC-uri locale în dezvoltarea organizațională proprie, advocacy și monitorizarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale și prevenirii discriminării persoanelor defavorizate.

Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltarea organizațională a 6 OSC-uri în managementul de proiect, guvernanța internă, în procesele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prin instruire și mentorat;
  2. Creșterea competențelor de aplicare a instrumentelor de comunicare cu autoritățile publice, capacităților de colectare de fonduri (fundraising) și elaborarea propunerilor de finanțare;
  3. Fortificarea și promovarea comunicării și colaborării dintre populație, grupuri de inițiativă, actorii și liderii formali locali (administrație publică, instituții, educaționale, biblioteci, case de cultură, mediul de afaceri, etc.) pentru identificarea și soluționarea problemelor locale;
  4. Promovarea incluziunii sociale în vederea implementării eficiente la nivel local a politicilor publice ce revendică drepturile persoanelor defavorizate.

Organizații implicate:

  1. AO Centrul de Asistență Socială ”Casa Speranțelor”, or. Soroca     
  2. AO ”Femeie. Speranță. Viitor.”, s. Varnița, r. Anenii-Noi
  3. AO ”Sprijin și Speranță”, or. Ungheni
  4. AO ”Clubul Femeilor ”Inspirație ”, s. Oxentea, r. Dubăsari
  5. AO ”Forța Susținerii”, or. Leova
  6. AO ”Change for a better life”, or. Căușeni

Rezultate așteptate:

Prin intermediul proiectului sunt evaluate necesitățile de dezvoltare organizațională și apreciate nevoilor specifice de dezvoltare ale celor 6 OSC-uri, identificate priorități pentru fiecare dintre organizații, organizate instruiri și mentorat pentru îmbunătățirea proceselor și procedurilor interne, consolidarea echipelor, competențelor de analiză și monitorizare a politicilor publice la nivel local, de atragere a fondurilor, inclusiv din surse locale și desfășurării campaniilor de advocacy. Rezultatele obținute vor  consolida parteneriatele între organizații, colaborarea cu autoritățile publice locale și beneficiarii. De asemenea, acestea vor contribui la extinderea activităților de networking prin aderarea OSC-lor locale la alianțe și coaliții existente, eficiente pentru  identificarea unor noi oportunități de dezvoltare și participarea la platforme de dialog eficient, luarea deciziilor și schimb de experiență întru soluționarea problemelor comunitare de ordin social.

Perioada de implementare: 01 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2021

Bugetul proiectului 58.859 EUR

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media