Proiectul de mediu a ajuns la final. Avem de păstrat ceea ce am reuşit să realizăm

La data de 31 martie, 2022, a luat sfârşit proiectul de mediu implementat de către AO FCPS cu denumirea „Parteneriat pentru un mediu curat II”. A fost continuarea unui proiect similar implementat în anii 2018-2020, prin care FCPS a contribuit la crearea infrastructurii orăşeneşti de colectare selectivă a deşeurilor.

Obiectivele proiectului au fost modernizarea infrastructurii și procesului de colectare selectivă a deșeurilor în or. Criuleni și satele Ohrincea și Zolonceni, și consolidarea parteneriatului intersectorial pentru creșterea accesului la serviciile de salubrizare și condiții de colectare selectivă a deșeurilor a unui număr mai mare de cetățeni, agenți economici în primăria Criuleni. Perioada de implementare: 15 martie 2021- 31 martie 2022. Bugetul total al proiectului constituie 139.420 USD, dintre care sursele donatorului reprezintă 49.997 USD, contribuţii – 86776,03 USD, alte surse de finanâare – 2647,57 USD.

Proiect a fost implementat de AO FCPS, cu suportul financiar al Programului de Granturi Mici GEF, gestionat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Primăria Criuleni şi Întreprinderea Municipală “Comunservice”.

Prin acest proiect, AO FCPS şi partenerii,finanţatorii, şi-au propus, în primul rând, să modernizeze infrastructura şi procesul de colectare selectivă a deșeurilor în or. Criuleni și satele Ohrincea și Zolonceni. Un alt obiectiv a fost consolidarea parteneriatului intersectorial pentru creșterea accesului la serviciile de salubrizare și crearea de condiții de colectare selectivă a deșeurilor pentru un număr mai mare de cetățeni, agenți economici în primăria Criuleni. Aria geografică de implementare a proiectului – orașul Criuleni și localitățile Ohrincea și Zolonceni.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Primăria Criuleni și Întreprinderea Municipală ”Comunservice Criuleni”.

Pe parcursul implementării proiectului, au avut loc mai multe provocări, cu ar fi creşterea preţurilor la materiale de construcţie şi mărfuri. În aceste condiţii, implementatorii au găsit oportun să se asocieze cu alte organizaţii interesate să dezvolte domeniul managementului deşeurilor solide în primăria Criuleni, şi anume au fost atrase investiții suplimentare de la Asociația Caritas Slovacia și Caritas Cehia, AO „Pro Development” și Primăria Criuleni.

În rezultat, după un an de muncă, cei cca 9700 de locuitori ai oraşului pot vedea următoarele rezultate:

11 platforme orăşeneşticonstruite de la zero, securizate, dotate cu tomberoane noi (50 buc), inclusiv cu tomberoane pentru colectarea selectivă a deşeurilor (gunoi menajer, carton/hârtie, sticlă, plastic);

Amenajate boxe pe teriotirul întreprinderii municipale pentru depozitarea obiectelor reciclabile de uz gospodăresc (cum ar fi mobila veche, echipamente electronice și electrocasnice);

Vizite cu scopul schimbului de experienţă între angajaţii primăriei Criuleni şi IM Comunservice în localităţi unde primăriile au reuşit să implementeze reuşit proiecte similare;

Politici publice locale elaborate, consutate cu cetăţenii şi aprobate de către Consiliul Orăşenesc (regulament despre salubrizare, regulament despre întreţinerea animalelor domestice);

asigurarea accesului la servicii de salubrizare locuitorilor din s. Ohrincea.

Relevantă pentru asigurarea impactului și abordării complexe a problemei a fost implementarea paralelă a campaniei media ”Selectăm și reciclăm, sănătate să avem”, susținută de Equal Rights and Independent Media (ERIM) cu suportul financiar al Uniunii Europene, în cadrul căreia accentul s-a pus pe informarea cetăţenilor și schimbarea atitudinii locuitorilor faţă de problema gunoiului pe care îl produc şi educarea atitudinii responsabile faţă de problemele de mediu.

Pe parcursul derulării proiectului, am realizat o colaborare strânsă şi săptămânală cu angajaţii primăriei Criuleni, cu conducerea şi echipele de salubrizare a Întreprinderii Municipale „Comunservice”, cu proiectantul platformelor, constructorul, consilierii orăşeneşti, grupurile de iniţiativă locale, mass-media, cetăţenii. Doar Consiliul Raional nu şi-a onorat garanţia de a aloca suma de 70 de mii de lei pentru achitarea lucrărilor de proiectare a platformelor, aşa că rămâne în competenţa primăriei Criuleni să rezolve situaţia.

La final, vrem să le spunem mulţumesc tuturor pentru răbdare, colaborare şi să îndemnăm cetăţenii să adopte o atitudine grijulie faţă de tot ce s-a procurat, construit, ca să fie de folos mulţi ani înainte!

Echipa AO FCPS

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media