Sunt invitaţi toţi membrii asociaţiei

Vineri, 31 martie, 2017, se va desfăşura adunarea generală anuală a membrilor Asociaţiei Obşteşti “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”.
Sunt invitaţi toţi membrii asociaţiei.

La ordinea de zi vor fi câteva subiecte.

Vistoria Secu, directoare executivă, va prezenta raportul de activitate pentru anul 2016.

Cenzorul asociaţiei, Tamara Ţâganaş, va prezenta raportul financiar.

Alegerea organelor de conducere (a preşedintelui asociaţiei) şi aprobarea regulamentului consiliului de supraveghere, la fel, sunt pe ordinea de zi.
Adunarea va avea loc la sediul Asociaţiei, str. Păcii, 43, or. Criuleni, et. 2, cu începere de la ora 10.00.
Înregistrarea participanţilor va începe la 9.30.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media