Un nou proiect al AO ”FCPS”, cu suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova

FISM 2

Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”
or. Criuleni, str. Păcii 43, tel. 0248 21809, 0248 20654, e-mail: office@fcps.md, www.fcps.md

Comunicat de presă

Asociația Obștească ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” (AO ”FCPS”) din Criuleni, suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, anunță lansarea activităților proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, în partea de mobilizare a comunităților privind implicarea lor în soluționarea problemelor copiilor cu dizabilități.
Începînd cu primele zile de iunie, 2016, AO FCPS a început oranizarea, în 20 de comunități din țară,  a activităților de sensibilizare a opiniei publice privind problemele copiilor cu dizabilități, de formare a părinților copiilor cu necesități speciale și a liderilor locali de opinie în planificarea și aplicarea locală a prevederilor politicilor naționale de incluziune a copiilor cu dizabilități în școlile obișnuite. Până la ora actuală, AO ”FCPS” s-a implicat în organizarea ședințelor de sensibilizare în localitățile Gradiște și Lipoveni, raionul Cimișlia, s. Susleni și or. Orhei, raionul Orhei, or. Strășeni și satul Avdarma, raionul Comrat, UTAG.
Scopul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale” este să contribuie la realizarea „Programului naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020”. Proiectul include investiții în infrastructură, formarea cadrelor didactice și mobilizarea comunităților în problema copiilor cu dizabilități.
În calitate de indicatori de performanță, menționează Victoria Secu, directoare executivă a AO FCPS, vor fi considerate nivelul de participare a copiilor cu dizabilități de vîrstă școlară în învățământul de masa, scăderea de la 45 la 30 la sută a numărului de membri ai societății care consideră că, copiii cu dizabilități nu trebuie să meargă la școlile și grădinițele obișnuite; precum și un mediu mai prietenos și favorabil pentru elevii cu dizabilități în cel puțin 20 de școli de circumscripție, selectate pentru participare în proiect.
Rezultatele scontate ale proiectului sunt: documentarea și diseminarea bunelor practice de includere a copiilor cu dizabilități în viața socială și școlară; sesiuni de informare a actorilor comunitari privind drepturile copiilor cu dizabilități la participare și căi de incluziune a acestora; cel puțin 200 de persoane (părinții copiilor cu dizabilități și actori importanți în comunitate) vor fi instruite pentru a cere asigurarea drepturlui copiilor la educație; cel puțin 40 de evenimente comunitare de sensibilizare a opiniei publice privind necesitatea și beneficiile incluziunii copiilor cu dizabilități în viața socială și în școlile obișnuite; organizarea și desfășurarea unei școli de vară pentru părinții copiilor cu dizabilități și actorii importanți din comunitate; dezvoltarea unei rețele de comunicare intracomunitare care va promova incluziunea educațională.

Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat din grantul oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială și gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM).

Cele 20 de comunități au fost selectate în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, gestionat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).
Pentru mai multe informații puteți apela directoarea executivă a AO FCPS, Victoria Secu, la tel.068474000.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media