”Europa în școala mea”: drepturi egale, oportunități egale

La 27  martie, în cadrul săptămînii de promovare a Uniunii Europene, Școala Primară Mașcăuți și-a deschis larg ușile pentru toți locuitorii din comunitate, organizînd o zi de sărbătoare încununată  cu bună dispoziție. 

unnamed (4)

În cadrul Zilei Ușilor Deschise s-a desfășurat sărbătoarea cu genericul ”Europa în școala mea”, elevii, cadrele didactice, părinții  au dat dovadă de solidaritate și au promovat drepturile copilului prin prisma misiunii și valorilor Uniunii Europene. Cu acest prilej, managerul școlii, Larisa Florescu, a deschis sărbătoarea cu deviza Uniunii Europene ”Uniți prin diversitate”. Astfel, a prezentat instituția de învățămînt, serviciile de suport dezvoltate (centrul de resurse, atelierul de terapie ocupațională, serviciul cadrului didactic de sprijin) care oferă oportunități în tuturor copiilor de a fi implicați activ în procesul educațional. Cu prilejul sărbătorii  școala a organizat un șir de activități de informare și sensibilizare privind drepturile copilului: atelier de lucru cu părinții despre respectarea dreptului la educație a copilului, expoziția lucrarilor (postere, colaje) despre valorile Uniunii Europene, expoziția bucătăriei europene cu vînzări. Banii colectați vor contribui la susținerea copiilor cu cerințe educaționale speciale și lor.

În cadrul acestei sărbători au fost prezenți diverși actori comunitari responsabili de educația, sănătatea, și protecția copilului: reprezentanți APL, asistentul social, cadre didactice din grădiniță, liceul din localitate, asistentul medical, părinți.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului ”Incluziunea școlară și socială a copiilor cu dizabilități”, susținut financiar de către  SMC/Sida și IM (SOIR Moldova)

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media