Ce se spune despre noi

„Debutul activității noastre comune a avut loc în vara anului 2008, prin implicarea unui grup de profesori la seminare de inițiere în educația incluzivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale, în organizarea și dezvoltarea serviciilor de suport. Vreau să menționez faptul că, datorită colaborării cu echipa asociației, a suportului metodico-practic și material acordat pe parcurs de către AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, liceul nostru a reușit să facă față provocărilor în realizarea incluziunii, să cunoască noi modalităţi de aplicare a tehnologiilor moderne în procesul educativ și a incluziunii socio-educaționale a copiilor cu cerințe educaționale speciale în școală și comunitate.”

Colectivul profesoral al Liceului Teoretic din s. Doroţcaia, raionul Dubăsari

„Partneriatul cu „FCPS” este unul foarte valoros pentru SOIR Moldova. Suntem foarte bucuroşi de rezultatele ce le-aţi obtinut pe parcursul anilor de activitate şi vă dorim multe succese în continuare! Apreciem foarte mult profesionismul echipei FCPS şi înaltele standarde de calitate ce le promovaţi în domeniul educaţiei incluzive.”

Echipa SOIR Moldova

„Datorită încurajării şi susţinerii asociaţiei „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” a fost fondat Centrul „Încredere”, care prestează servicii de calitate pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din comunitate. Pe parcursul anilor colaborarea cu AO „FCPS” s-a consolidat tot mai mult. Asociaţia a organizat activităţi atît cu părinţii şi copiii acestora, cît şi cu specialiştii centrului: traininguri, seminare, mese rotunde, şedinţe, întîlniri. Deseori asociaţia s-a implicat în susţinerea familiilor cu mulţi copii, socialmente vulnerabile, cu îmbrăcăminte şi alimente. Şi de acum înainte suntem ferm convinşi că vom colabora cu A.O.”FCPS” şi colaborarea va aduce roade bogate în domeniul incluziunii, susţinerii şi promovării respectării drepturilor copilului”.

Larisa Sologub, directorul Centrului de zi „Încredere”, com. Hruşova, raionul Criuleni

„Deși colaborarea noastră este destul de “proaspăta”, noi sîntem convinși ca organizația dvs. are o misiune și valori foarte importante pentru societatea noastră. „FCPS” nu doar oferă suport persoanelor cu dizabilități, dar și dezvoltă alte organizații care lucrează în acest domeniu. Echipa „FCPS” este una deschisă şi receptivă la toate sugestiile donatorului și arată un sincer interes față de dezvoltarea internă a organizației și îmbunătățirea activităților desfășurate”.

Olga Podornicova, Manager Monitorizare şi Evaluare, Parteneriate pentru o Societate Durabilă în Moldova, FHI360

„Asociaţia „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” este o organizaţie care de-a lungul timpului a manifestat iniţiativă şi curaj în implementarea proiectelor ce au schimbat viaţa multor familii şi copii. Keystone Moldova a colaborat eficient cu AO „FCPS” în realizarea mai multor proiecte şi dezvoltarea unor servicii sociale, precum serviciul social Echipa Mobilă şi Respiro şi servicii de educaţie incluzivă. A fost un proces în care am învăţat şi preluat bune practici reciproc, bazîndu-ne pe profesionalismul şi dedicaţia fiecărei părţi! Și, cel mai important a fost faptul că în cadrul acestei colaborări am reușit împreună să sporim calitatea vieții persoanelor cu dizabilități și să creăm un mediu incluziv. Dorim asociaţiei multe succese pe viitor şi un portofoliu cît mai larg de proiecte şi iniţiative de impact!”

Eliza Ursu, Coordonator self-advocacy, Keystone Moldova

„În ultimii trei ani, Centrul Media pentru Tineri a dezvoltat un parteneriat reușit cu „FCPS”. Împreună am oferit oportunități mai multor copii și tineri cu dizabilități din raionul Criuleni de a se exprima și a-și face cunoscute viziunile asupra vieții prin intermediul propriilor filmulețe. Un alt aspect pozitiv constă în faptul că fiecare organizație a avut posibilitatea să preia experiențele cele mai reușite și să învețe reciproc una de la alta. Implicarea comună în cadrul Campaniei de informare și sensibilizare „SUCCES”, desfășurate în anul 2014 de către Centrul Media pentru Tineri, a constituit o dovadă de încredere și de sprijin a AO „FCPS” pentru activitățile de promovare a drepturilor copiilor și tinerilor cu nevoi speciale. Echipa „FCPS” și beneficiarii acestei organizații, prin acțiunile întreprinse, oferă un exemplu pentru multe alte organizații.”

Alina Găină, coordonator de proiecte, Centrul Media pentru Tineri

„Am apreciat întotdeauna persoanele care știu să se dedice celor ce au nevoie zi de zi. Efortul pe care-l depuneți pentru a schimba societatea spre bine este evident. Cel mai mult mă bucur că reușiți să implicați în activitățile voastre și alte persoane. Am avut prilejul să colaborăm într-un proiect implementat, ce viza formarea echipelor comunitare care vor facilita colaborarea intersectorială în fiecare comunitate. Mi-aș fi dorit în continuare să avem o conlucrare fructuoasă, deoarece experiența, competențele pe care le dețineți ne sunt de folos și sprijin în activitatea profesională și personală.”

Lilia Morari, pedagog educaţia preșcolară, Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică Ungheni