Proiecte

64 proiecte
peste 10.000
beneficiari
cca 45 mln lei

De la fondare şi până în prezent, misiunea asociaţiei a fost “Asigurarea accesului la un trai de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi cele defavorizate, prin dezvoltarea de servicii şi elaborarea de politici la nivel local şi central, în parteneriat cu autorităţile publice şi familia”.

Proiecte în derulare

Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție

Cost proiect: 61.620 USD
Perioada de implementare: 01 aprilie 2021 – 31 august 2022

Proiecte finalizate

01.01.2018-31.12.2018
”Incluziunea socială și școlară a copiilor cu dizabilitpăți în raioanele Criuleni și Dubăsari”
IM Swedish Development Partner
1 452 685 MDL
01.01.2018-31.08.2018
”Educația și recuperarea prin artă unește cele două maluri”
Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul Programului ”Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”
23 578,64 USD
17.03.2016-30.11.2016
Servicii de Consultanță în educarea părinților și sensibilizarea comunităților în cadrul proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”
Guvernul Japoniei, Banca Mnondială prin FISM
60099 USD
01.10.2015-31.12.2017
Parteneriate pentru incluziune
Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă prin Caritas Cehia
3 417373,20 CZK
01.09.2015-31.12.2016
Servicii de Consultanță în instruirea cadrelor didactice din 8 grădinițe și sensibilizarea comunităților în cadrul proiectului ”Suportul educației incluzive și acces la apă și sanitație de Calitate în grădinițele din sudul țării”
Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă prin Caritas Cehia
9175 €
01.01.2015-31.12.2017
„Incluziunea şcolară şi educaţională a copiilor cu dizabilităţi”
IM/Reprezentanţa SOIR Moldova
3 882 654 MDL
19.12.2014 – 30.11.2015
Acţionăm împreună pentru incluziune”
Fundaţia Soros Moldova, programul Sănătate Publică
36 000 USD
01.08.2014 – 31.03.2018
„Maluri diferite – scopuri comune”
USAID, FHI 360, Programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă
480 000 MDL
Aprilie 2014- Iunie 2014
„Extinderea modelului de succes în incluziunea preșcolară în Moldova”
Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă prin ADRA Cehia
2 380 500 CZK
12.02.2014-12.07.2014
National consulting Services to Assist MOE on the development of a training program on ECD and training preschool teachers, methodologists’ medical staff and social workers. National consulting Services to Assist ME on the Establishment of the Rehabilitation Centers for Disabled Children in Nisporeni city
Banca Mondială prin Ministerul Educaţiei, proiectul Parteneriat Global pentru Educaţie
91 477,39 USD
01.01.2014-31.12.2014
„Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES în raioanele Criuleni şi Dubăsari”
IM/Reprezentanţa SOIR Moldova
840 490 MDL
01.11.2013-31.10.2014
„Capacitare şi diseminare în domeniul incluziunii educaţionale”
Fundaţia Soros Moldova
41 000 USD
29.03.2013-28.02.2014
„Extinderea modelului de succes în incluziunea preşcolară în Moldova”
Agenţia de Dezvoltare din Cehia prin ADRA Cehia
4 049256 CZK
15.02.2013- 15.07.2013
Drepturi egale pentru persoane cu Dizabilități la angajarea în cîmpul muncii: putem produce bunuri și servicii, nu doar consuma prestații sociale.
AO KHSIMA
41 795 MDL
01.01.2013-31.12.2013
„Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES în raioanele Criuleni şi Dubăsari”
IM/Reprezentanţa SOIR Moldova
700 000 MDL
20.11.2012-30.09.2013
„Naţional consultant Services on the Establishment Rehabilitation Center for Disabled Children (Ceadîr- Lunga)
Banca Mondială prin Ministerul Educaţiei, proiectul Parteneriat Global pentru Educaţie
13 098,20 USD
01.08.2012-31.12.2012
„Extinderea modelului de succes în incluziunea preşcolară în Moldova”
Agenţia de Dezvoltare din Cehia prin ADRA Cehia
4 729 350 CZK
01.01.2012-31.12.2012
„Incluziune”
IM/Reprezentanţa SOIR Moldova
850 000 MDL
01.07.2011-30.06.2012
„Sprijin pentru depăşirea izolării”
JANIVO Olanda prin Asociaţia de Caritate si Asistenţă Socială “ACASA”
29 600 €
01.04.2011-31.03.2012
Crearea Serviciului RESPIRO
AO „KHSIMA”
61 704 USD
04.06.2010-06.06.2011
„Educaţia incluziva”
Fundaţia Soros Moldova
83 730 USD
01.09.2010-31.12.2011
„Educaţia incluzivă a copiilor preşcolari din Republica Moldova”
Agenţia de Dezvoltare din Cehia
2 275 010 CZK
Noiem.2010- Iunie 2011
Extinderea Centrului de zi pentru Persoane în etate „SOS„
Fondul DE Investiții Sociale din Moldova
1 000 000 MDL
01.01.2011-31.12.2011
„Incluziune”
IM/Reprezentanţa SOIR Moldova
800 000 MDL
01.01.2010-31.12.2010
IM/Reprezentanta SOIR Moldova
„Incluziune”
880 000 MDL
10.04.2009-09.04.2010
„Educaţia incluzivă – şanse egale pentru copiii cu CES”
Fundaţia Soros Moldova
53 825,80 USD
01.04.2009-30.09.2010
MATRA, Educaţie pentru Toţi
GIP – Global Initiative on Psychiatry Sofia
40 780 €
16.02.2009-15.12.2009
EFA-FTI „Asistenţa necesităţilor, formare şi suport prin monitorizare a preşcolarilor cu nevoi speciale”
UNICEF, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova
17 547 USD
an. 2009
Extinderea Centrului Regional pentru Tineri „UNIT”
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
1 000 000 MDL
01.01.2009-31.12.2009
„Incluziune”
IM/Reprezentanta SOIR Moldova
1 100 000 MDL
01.01.2008-31.12.2008
„Copiii cu dizabilităţi- prin informare de la acceptare spre schimbare”
IM/Reprezentanta SOIR Moldova
527 730 MDL
10.04.2008-12.04.2008
Asigurarea activităţii de media advocacy pentru tinerii cu dizabilităţi
Fundaţia Soros Moldova
2 787 USD
25.04.2008-05.06.2008
Congresul Europe in Action „Education for All”, Viena, Austria
Fundaţia Soros Moldova
3 106 USD
08.12.2008-08.02.2009
Studierea experienţei internaţionale în incluziunea şcolara
Fundaţia Soros Moldova
15 591 USD
24.12.2007-24.12.2007
„Educaţia incluzivă – şanse egale pentru copiii cu CES”
Fundaţia Soros Moldova
38 518 USD
03.10.2007-31.12.2007
Campanie de sensibilizare la problemele copiilor cu dizabilităţi
GIP Sofia
2 698 €
22.07.2007-27.07.2007
Organizarea seminarului „Educaţia incluziva a copiilor cu CES”, expert din SUA
Fundaţia Soros Moldova
2 373 USD
26.02.2007-02.03.2007
Participarea a 4 persoane la training-ul „Educaţia incluziva” in or. Timişoara
Fundaţia Soros Moldova
1 534 USD
11.12.2006-10.12.2007
„Servicii comunitare in sprijinul copiilor cu CES”
Fundaţia Soros Moldova
24 632 USD
an. 2006
Renovarea Centrului Regional pentru tineri ”UNIT”
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
75 000 USD
an. 2006
Renovarea Centrului de zi si plasament temporar pentru persoane în etate “SOS – Sprijin, Orientare, Schimbare”
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
75 000 USD
24.11.2005-24.11.2006
„Pas cu pas spre schimbare si acceptare”
Fundaţia Soros Moldova
23 650 USD
14.03.2005-14.03.2006
„Prin informare spre acceptare si schimbare”
Asociaţia de Caritate şi Asistenta Sociala “ACASA”
14 700 €
21.10.2004-21.10.2005
„Drepturi egale pentru copii”
Fundaţia Soros Moldova
14 907 USD
29.12.2003
Blokgrant pentru susţinere şi dezvoltare
UNICEF Moldova
200 €
13.10.2003-07.10.2004
“Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în dezvoltare”
Fundaţia Soros Moldova
13 950 USD
30.09.2003-10.01.2004
Campanie de sensibilizare „Deschide fereastra spre lume-toţi suntem diferiţi”
Fundaţia Soros Moldova
3 500 USD
30.09.2003-30.10.2004
Motivaţie spre schimbare”
Asociaţia de Caritate şi Asistenţă Socială “ACASA”
20 000 €
2003-01.01.2004
Sprijin în depăşirea izolării
UNICEF Moldova
916,65 USD
07.10.2003-07.10.2004
Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în dezvoltare”
Fundaţia Soros Moldova
13 910 USD
29.08.2002-29.08.2003
Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în dezvoltare
Fundaţia Soros Moldova
13 910 USD
2002
Renovarea Centrului de zi pentru copii „Speranţa”
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
55 000 USD
23.07.2001-23.07.2002
Drepturi egale pentru copiii cu necesitai speciale în dezvoltare
Fundația Soros Moldova
13 910 USD
2000-2001
Drepturi egale pentru copii cu necesităţi speciale
Fundaţia Soros Moldova
14 500 USD
15.06.2001-15.06.2002
Accesul copiilor cu CES la egalitate
UNICEF Moldova
8 468 USD