Istoric

Fondată în martie 2000, Asociația Obștească ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” (în text – AO “FCPS”) a apărut din necesitatea de a promova și acorda șanse egale de acces la servicii sociale de calitate pentru persoanele defavorizate în parteneriat cu familia și comunitatea.

De la fondare şi până în prezent, misiunea asociaţiei a fost “Asigurarea accesului la un trai de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi cele defavorizate, prin dezvoltarea de servicii şi elaborarea de politici la nivel local şi central, în parteneriat cu autorităţile publice şi familia”.

De 15 ani, viziunea asociaţiei a rămas neschimbată: “Nici un copil lipsit de şansa de a fi inclus în instituţiile de învăţământ şi societate”.

AO FCPS în domeniul incluziunii și-a început activitatea în raionul Criuleni, ca peste 12 ani de activitate locală să ne bucurăm de numeroase proiecte implementate cu rezultate bune şi o poziţie fermă la nivel naţional. Suntem o organizație cunoscută de publicul larg, dar și de beneficiari pentru serviciile pe care le-am creat în localităţile raioanelor Criuleni, Dubăsari şi în raioanele unde am dezvoltat grădiniţe cu practici incluzive – Edineţ, Orhei, Nisporeni, Leova, Ştefan Vodă.

Din primul an de activitate AO FCPS colaborează cu donatori notorii, precum Fundaţia SOROS, Open Society Foundations, SOIR / SIDA, ADRA Cehia, USAID ş.a. Din rapoartele de evaluare pe care le-au semnat donatorii, înţelegem că suntem percepuți ca o organizaţie cu potenţial, acest lucru fiind deseori remarcat în colaborările pe care le avem. Partenerii ne includ în diverse grupuri de lucru, opinia organizaţiei şi experienţa ei este consultată, fapt ce ne permite să facem concluzii că avem o poziţie avansată în mediul ONG-urilor care activează în domeniul incluziunii.

În cadrul consiliului raional Criuleni, în calitate de exponent al societăţii civile, suntem membri în patru grupuri de lucru: 1. Comisia privind copilul aflat în dificultate; 2. Comisia privind protecţia drepturilor copilului; 3. Comisia pentru ajutoare umanitare; 4. Comisia privind monitorizarea şi eliminarea relelor tratamente.

La nivel republican, suntem membri ai Grupului consultativ privind dezvoltarea educației incluzive de pe lângă Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Până la finele anului 2016 suntem parte a acordului de colaborare cu Ministerul Educaţiei al RM privind implementarea educaţiei incluzive. Partenerii noştri sunt ONG-urile din reţeaua SOIR, organizaţiile care fac parte din Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi, suntem co-fondatori ai Alianţei ONG-urilor active în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media