Programe de activitate

Programul ”Advocacy și Facilitare comunitară”

Prin intermediul acestui program:

  • monitorizăm respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
  • prevenim și combatem situații de discriminare pe criteriul de dizabilitate;
  • facilităm comunicarea între profesioniștii din diferite sectoare (sănătate, educație, justiție, asistență socială, etc.) pentru ca persoanele să își poată revendica drepturile sociale, economice, culturale, etc.
  • contribuim la accesibilizarea spațiilor publice din perspectiva design-ului universal (spațiile publice să fie prietenoase și accesibile tuturor persoanelor din comunitate) și în acest sens, informăm, elaborăm strategii cu recomandări concrete,  implicăm tineri voluntari în evaluarea nivelului de accesibilitate a clădirilor, străzilor, etc.
  • participăm la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul dizabilității;
  • dezvoltăm comunitățile în spiritul incluziunii.

Și toate aceste lucruri, le facem împreună cu persoanele cu dizabilități!

Programul ”Abilitare economică”

Abilitare Economică este denumirea programului prin care beneficiarii, persoane cu dizabilități, cu vârsta de la 18 la 40 de ani, își dezvoltă capacități de relaționare, de trai independent, obțin o meserie/ocupație. 

Programul a fost creat în ianuarie 2014 și inițial se numea ”Autoreprezentare și suport în angajare” și de atunci, prin intermediul lui, am reușit să schimbăm viața a peste 30 de persoane cu dizabilități, care au învățat să se cunoască mai bine, să dezvolte abilități care le-ar ajuta să se descurce independent în viață, să își expună părerea, să își revendice dreptul la muncă, să poată gestiona banii câștigați, să ia decizii, etc. Noi le-am acordat suport la angajare și am implicat familia și instituțiile responsabile. Astfel, ei au ajuns să fie văzuți cu alți ochi de propria familie și comunitate.

Programul ”Educație incluzivă”

”Fiecare copil din comunitate are dreptul la o educație de calitate”. Cu această convingere, programul și activitățile acestuia promovează dreptul la educație. În acest sens, monitorizăm  procesul educațional la noi acasă, în școlile și grădinițele din raioanele Criuleni și Dubăsari și asistăm cazurile dificile de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități grave.

Astfel, ne orientăm eforturile spre crearea premiselor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din școli și grădinițe și pe oferirea suportului educațional și emoțional copilului și familiei lui. Familia este prima resursă care facilitează incluziunea educațională a copilului cu dizabilități, începând cu cea mai timpurie etapă de dezvoltare a lui. Pentru a ne asigura că nu doar copiii,  dar și tinerii cu dizabilități vor avea acces la o educație de calitate orientată pe dezvoltarea profesională și ghidarea în carieră, ne propunem să dezvoltăm servicii de consiliere vocațională, de care vor putea beneficia și tinerii din comuitate.

Programul ”Servicii de suport”

 Serviciul social ”Echipă Mobilă” este un serviciu de suport prin intermediul căruia acordăm servicii de asistență psihologică, socială, logopedică, de kinetoterapie la domiciliul familiilor care educă copii cu dizabilități în raionul Criuleni. Am dezvoltat acest serviciu din anul 2008, iar în 2016 acesta a fost acreditat pentru conformitate la standarde minime de calitate. Serviciul asigură acces la servicii de calitate pentru cca 30 de copii cu dizabilități și familiile acestora.

Timp de 11 ani, funcționarea Serviciului a fost posibilă datorită susținerii financiare a IM Swedish Development Partner, iar din anul 2020, acesta este finanțat din bugetul raional.  Necesitatea Serviciului social ”Echipă Mobilă” este demonstrată în timp, deoarece contribuie la depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării şi facilitarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități. 

Dezvoltare organizațională

Am conceput acest program pentru a asigura durabilitatea organizației noastre. Am început de la noi- să dezvoltăm organizația în aspecte importante, cum ar fi: politicile și procedurile interne, practicile de management, serviciile, parteneriatele, imaginea și vizibilitatea.

Acum, cu toată încrederea, punem umărul pentru dezvoltarea altor organizații ale societății civile din regiune și țară. Este un proces dinamic și, cel mai important, de învățare reciprocă. Iar parteneriatele pe care le consolidăm și bunele practici pe care le promovăm, ne aduc mai aproape de schimbarea pe care ni-o dorim.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media