Servicii de suport

Numai prin implicare, încredere, ajutor reciproc, dragoste față de cea ce faci se va obține rezultatul dorit.

[huge_it_gallery id=”5″]

„Copiii nu-şi vor aminti de voi pentru bunurile fizice pe care le-aţi  oferit lor,

ci pentru simţămintele pe care le-aţi nutrit pentru ei.”     Richard I.Evans

 

 

Programul : Servicii de suport-Echipă Mobilă

 

Mesaj:   Numai prin încredere, ajutor reciproc, dragoste faţă de ceia ce faci se va obţine

        rezultatul dorit.

 

Obiectiv general:

  • Asistarea de către Serviciul Echipă Mobilă a fetelor şi băieţilor cu dezabilităţi prin programe de incluziune socio-educaţională

Scopul serviciului:

  • Asistenţă specializată a copiilor cu dezabilităţi de vîrstă timpurie şi a familiilor care îi educă,realizată la locul de trai al acestora în scopul prevenirii instituţionalizării şi facilitării procesului de integrare socială.

 

Programul Servicii de suport se va realiza prin:

  •  evaluarea eficientă a familiilor ce cresc si educă copii cu dezabilitaţi pentru determinarea beneficiarilor direcţi ai serviciului social Echipa Mobila (activităţi out-reach, consultanţă individuală);
  • capacitarea părinţilor prin preluarea practicilor de la specialişti în  lucru cu copii cu dezabilităţi la domiciliu ( seminare cu familiile ce educă copii cu dezabilităţi în conformitate cu necesităţile lor)
  • Informarea şi educarea părinţilor pentru creşterea competenţelor acestora în asigurarea sprijinului acordat propriilor copii (şedinţe de lucru în cadrul echipelor multidisciplinare  pentru soluţionarea situaţiilor dificile);
  • Ridicarea gradului de conştientizare a necesităţii implicării active a părinţilor şi parteneriatului în procesul incluziunii socio-educaţionale( ateliere de lucru cu specialiştii din comunitate; mesei rotunde)
© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media