Educație incluzivă

Copiii înfloresc, dacă cresc şi sînt educaţi în mediul în care nevoile lor sînt luate în considerare.

 

[huge_it_gallery id=”8″]

 

”În livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai tîrziu…, toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în școli/grădinițe minți mai agere sau mai încete? De ce nu le-am ajuta? Pierdem timp, dar cîștigăm satisfacție și respect…”

Comenius

 

Programul: Educație Incluzivă

 

 

Obiectiv general:

Promovarea şi monitorizarea respectării dreptului la educaţie a copiilor cu CES și cu dezabilități de vârstă preşcolară şi şcolară din Raioanele Criuleni și Dubăsari.

 

Direcții de activitate:

 

Pilotarea modelului de educație incluzivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

Pilotarea modelului educațional incluziv prin: monitorizarea funcționalității serviciilor și structurilor de suport dezvoltate în domeniul educaţiei incluzive pentru copii, oferirea asistenţei privind dezvoltarea condiţiilor de acces şi sprijin pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv cu dezabilităţi de vîrstă preșcolară și școlară în parteneriat cu familia, administraţiile şcolilor, serviciile de suport şi APL.

 

Diseminarea practicilor de succes

Sensibilizarea și informarea comunităţii privind necesitatea şi avantajele  incluziunii socio-educaţionale a copiilor cu cerinţe eduicaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi de vîrstă preșcolară și școlară, prin informare şi diseminarea practicilor de succes în domeniu;

 

Consolidarea capacităţilor cadrelor didactice

Capacitarea specialiștilor, cadrelor didactice din grădinițe și școli în implementarea procesului educațional incluziv prin formarea lor continuă și oferirea asitenței metodologice specializate,  în organizarea  procesului educațional la necesitățile specifice de dezvoltare a copilului.

 

Asistență specializată copiilor cu Cerințe Educaționale Specializată (CES).

Identificarea, evaluarea, abilitarea și reabilitarea dezvoltării copilului care prezintă deficultăți sau probleme de învățare, adaptare, relaționare, comunicare prin implementarea programelor individualizate conform necesităților specifice de dezvoltare ale copilului.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media