Autoreprezentare

Avem nevoie de înțelegere și acceptare!

 

[huge_it_gallery id=”4″]

Programul „AUTOREPREZENTARE”                                  

 Mesaj:  Avem nevoie de înţelegere şi acceptare!

Scopul: încurajarea unui grup format din tineri cu dizabilităţi de a-şi expune opinia liber şi informat, ceea ce reprezintă un act de demnitate şi o chemare la respect reciproc.

Obiectivul autoreprezentării:

  1. Consolidarea capaсităţilor de autoreprezentare a grupului de tineri cu dizabilităţi şi a persoanelor de sprijin a acestora.
  2. Creşterea gradului de independenţă şi incredere în sine a persoanelor cu dizabilităţi şi a celorlalţi (altora).
  3. Informarea și sensibilizarea opiniei publice referitor la persoanele cu dizabilități, problemele și potențialul lor, necesitatea integrării lor sociale.
  4. Promovarea drepturilor persoanelor cu dezabilități prin intermediul activităților de advocacy și dezvoltarea parteneriatelor funcționale cu autoritățile publice locale şi naţionale.

 

Programul „AUTOREPREZENTARE”  se  realizează prin:

Sprijin reciproc.

Activităţi de grup.

Accesibilizare.

Responsabilizare.

Discuţii pe teme de interes  pentru fiecare.

Relaţii cu alte persoane sau  grupuri din alte ţări, seminarii,

Conferinţe.

Distracţie.

 

 Vizite de socializare pentru dezvoltarea abilităților de a trăi viața cît mai independent (exerciții de antrenament pentru a folosi transportul public și respectarea regulilor de pietoni, vizite la cinematograf, teatre, muzee, la magazine pentru a procura produse necesare….)

Terapia ocupațională, ședințe de formare a abilităților de  lucru în echipă, lucru în diferite ateliere (eu pot: folosi mașina de spălat/ manualu mini, pregăti bucate, să fac ordine, să vorbesc  frumos…

Terapia vocațională pentru informarea tinerilor cu diferite profesii, organizarea întîlnirilor cu specialişti din diferite domenii. Preconizarea surselor bănești pentru a plăti primele salarii din cadrul programului.

Shimb de experienţă cu alte organizaţii care dezvoltă domeniul de autoreprezentare din ţară şi peste hotarele ei, împreună cu tinerii cu dizabilităţi şi persoanele lor de sprijin. Lucru în ateliere comune.

Organizarea şcolii de vară .

Implicarea voluntarilor ca persoane de sprijin pentru personele cu dizabilități.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media