Advocacy

Schimbarea începe de la fiecare din noi în parte… copil, tînăr, matur, societate.

[huge_it_gallery id=”7″]

 

                       

Scopul:

Îmbunătăţirea politicilor şi practicilor pentru asigurarea unui trai de calitate şi respectarea drepturilor sociale, economice, culturale a fetelor şi băieţilor, femeilor şi bărbaţilor cu dizabilităţi şi cele defavorizate din regiune (r-ul Criuleni şi Dubăsari)

Progamul Advocacy în cadrul asociaţiei este axat pe:

Informarea şi sensibilizarea politicienilor, actorilor comunitari şi factorii de decizie cu privire la  promovarea incluziunii socio-educaţionale a persoanelor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi şi asigurarea respectării drepturilor acestora prin intermediul campaniilor de sensibilizare;

Influenţarea politicilor publice prin intermediul mecanismelor de consultare (grupuri de lucru, consilii consultative) pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor defavorizate cu ONG-urile active în domeniu, Ministerul Educaţiei, etc;

Îmbunătăţirea cadrului legal şi normativ în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor defavorizate şi participarea activă în cadrul diverselor reţele de organizaţii, structuri active în promovarea lor;

Capacitarea familiilor şi a ONG – urilor din regiune în domeniul cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva legislativă şi identificarea necesităţilor, problemelor existente pentru asigurarea protecţiei şi consolidarea parteneriatelor;

Diseminarea bunelor practici ale comunităţilor deschise de a accepta şi promova respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale copiilor şi tinerilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media