Dezvoltare organizațională

Trebuie să încerci necontenit să urci, dacă vrei să vezi foarte departe.

[huge_it_gallery id=”6″]

 

                                             

Programul: Dezvoltarea organizaţională

Scopul: dezvoltarea viziunii, valorilor, sistemelor şi structurii organizaţiei.

Obiectivele:

 • dezvoltarea anumitor capacităţi de care are nevoie întreaga organizaţie, un grup de persoane sau o singură persoană din cadrul organizaţiei, în baza necesităţilor identificate;
 • consolidarea organizaţiei şi modului în care aceasta se adaptează pentru a aplica cele învăţate.

Iniţiativele de dezvoltare organizaţională şi a capacităţilor includ, dar nu se limitează la:

 • evaluări organizaţionale şi elaborarea planurilor de dezvoltare organizaţională;
 • consolidarea sistemelor şi a structurii organizaţionale;
 • consolidarea capacităţilor în planificarea strategică şi management;
 • consolidarea capacităţilor în planificarea, monitorizarea, evaluarea şi raportarea proiectelor;
 • consolidarea capacităţilor în advocacy şi self-advocacy;
 • consolidarea capacităţilor în domeniul managementului financiar şi controlului intern;
 • consolidarea capacităţilor în domeniul gestionării resurselor umane;
 • consolidarea capacităţilor în comunicare şi colectare de fonduri;
 • consolidarea capacităţilor în anumite domenii specifice de activitate.

Iniţiativele pentru dezvoltarea organizaţională iau forma consultanţei profesioniste, training-urilor, seminarelor, conferinţelor, vizitelor de studii, etc.

 

 

Mesaj „Trebuie să încerci necontenit să urci, dacă vrei să vezi foarte departe.” (C. Brâncuşi)

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media