Activitatea Serviciului social Echipă Mobilă a AO FCPS în 2022

Serviciul social “Echipa Mobilă” este creat în anul 2008 de către AO ”Fiecare contribuie pentru Schimbare”, anterior – AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”. Este un serviciu specializat care oferă asistență socială și suport la domiciliul beneficiarului în baza nevoilor identificate ale acestuia, precum și consiliere și suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a copiilor cu dizabilități (vârsta 3 – 18 ani).

Atelier online şi cu prezenţă fizică, pentru părinţii beneficiarilor SsEM, 22 aprilie, 2022. Moderatoare – Doina Laşcu.

La moment în cadrul Serviciului social “Echipă Mobilă” (SsEM) sunt 19 beneficiari, dintre care 9 fete și 11 băieți, din 11 localități ale raionului Criuleni (Mașcăuți, Onițcani, Hrușova, Rîșcova, Ohrincea, Mălăieștii Noi, Bălăbănești, Cimișeni, Boșcana, Răculești și Dubăsarii Vechi).

Pe parcursul lunilor ianuarie-aprilie au avut loc 303 intervenții directe cu beneficiarii la domiciliu, grădiniță, școală; 67 intervenții în format on-line și 9 intervenții telefonice.

Pe lângă lucrul cu copiii, specialiștii SsEM, chiar din primul an de activitate, au acordat atenție deosebită lucrului cu familia beneficiarului. În acest context, în primele luni ale anului 2022, angajații Serviciului social ”Echipă Mobilă au organizat două activități de instruire pentru părinți, cu tema: „Rolul părintelui în dezvoltarea emoțională a copiilor” și „Nevoile copiilor și cum pot fi satisfăcute acestea cu succes”, la care au fost prezenți fizic și în format on-line 21 de părinți, beneficiari de moment ai serviciului sau care au beneficiat de asistență în trecutul apropiat.

În luna martie SsEM a organizat și un atelier de schimb de experiență la care au participat specialiștii mai multor echipe mobile din Republica Moldova. Obiectivul acestei activități a fost consolidarea parteneriatului între prestatorii Serviciului social „Echipă mobilă” din 9 raioane ale țării (Criuleni, Orhei, Ungheni, Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Fălești, Glodeni, Cantemir) și schimbul de informații și de experiență privind intervențiile.

Cel mai recent atelier a reunit online specialiștii SsEM și asistenții comunitari din r. Criuleni, care au discutat cum pot asigura mai eficient intervenția și suportul social în cazul familiilor care educă copii cu dizabilități, multe din care fac parte şi din categoria celor vulnerabile din punct de vedere financiar sau chiar moral. La atelier au participat asistenți sociali comunitari din 17 primării ale r. Criuleni, care au pus în discuție studii de caz inspirate din situații concrete, iar participanții au identificat, având la bază legile după care este organizată asistența socială, căile cele mai eficiente de intervenție, ca să asigure în final respectarea drepturilor copiilor și familiilor acestora la educație, trai decent, suport material, asistență medicală, etc.

Atelier de schimb de experienţă dintre serviciile echipei mobile din R. Moldova

Mai bine de 10 ani serviciul a fost susținut din fonduri externe. La moment, însă, Serviciul social “Echipa Mobilă” este contractat de către Consiliul Raional Criuleni, care achită din bugetul public serviciile de asistare la domiciliu a copiilor cu dizabilităţi şi nevoi speciale în volum de 400 mii lei pentru anul 2022.

Actuala echipă are următoarea componență: șef serviciu (1p), psihopedagog (1p), terapeut-ocupațional (1p), șofer (1p) și două posturi vacante psiholog (1p), kinetoterapeut (1). Serviciul este dotat cu transport propriu și acordă terapie-ocupațională, asistență psihopedagogică, asistență psihologică, servicii de kinetoterapie. Scopurile terapiilor și asistenței sunt: dezvoltarea abilităților beneficiarilor pentru o viață independentă în comunitate; asigurarea soicializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și accesul la resursele și serviciile existente în comunitate; dezvoltarea abilităților de îngrijire și suport a persoanelor implicate în procesul de incluziune social a beneficiarului.

Ultima acreditare a serviciului – octombrie 2021 (pe perioada de 5 ani). În perspectiva apropiată, până la finele aului 2022, SEM îşi va extinde spectrul de servicii cu posibilităţi de recuperare a beneficiarilor prin terapia de stimulare senzorială.

Doina Laşcu, şefă SEM din cadrul AO FCPS

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media