“Adrian, tu poţi vorbi! Tu vorbeşti!”

 Adrian, are 12 ani, este din or.Criuleni și s-a născut cu tulburări senzoriale profunde de auz.

La vârsta de 5 ani, Adrian a fost inclus în grădinița din comunitate. Tulburările de auz, însă, au fost o mare provocare pentru el, familia sa și educatorii, care nu știau cum pot să lucreze cu un asemenea copil. După anii de grădiniță, care au fost o perioadă de stres permanent pentru copil și familia lui, băiatul nu a putut fi inclus în școala primară, deoarece la momentul respectiv nici acolo nu existau servicii de suport educaționale, iar cadrele didactice nu erau pregătite să ofere suport specializat copilului. Din acest motiv, familia a fost nevoită să-l ducă pe Adrian într-o școală specială, unde copilul a învățat 1,5 ani. Din cauza condițiilor nefavorabile din cadrul școlii speciale, băiatul așa și nu s-a putut adapta, și familia a hotărît să aducă copilul acasă, nu înainte de a cere acordul conducerii Şcolii Primare şi susţinerea AO „FCPS”. Între înscrierea lui Adrian la școala specială și revenirea lui în comunitate, la Școala Primară din Criuleni s-au produs schimbări, care ajută copiii cu cerințe educaționale speciale să fie incluși în procesul de învățare și incluziune socială. Cu ajutorul AO „FCPS”, în școală a fost adaptat și dotat un centru de resurse pentru educația incluzivă, au fost angajați specialiști în domeniu care să ofere ajutor copilului în dependență de necesitățile lui speciale. Adrian a avut un cadrdu didactic de sprijin, care l-a ajutat să se integreze mai uşor în colectivul de copii şi să înţeleagă / rezolve sarcinile date de învăţător. Suplimentar, după lecţii, Adrian a frecventat şi centrul de zi „Speranţa” pentru copii cu cerințe educaționale speciale, centrul pentru tineri „UNIT”, unde a beneficiat de asistență psihopedagogică din partea unui surdopedagog care utiliza în comunicarea cu el limbajul mimico-gestual. În aceste condiții, mama insista ca Adrian să primească asistenţă în continuare în dezvoltarea limbajului mimico-gestual şi să fie învăţată şi ea pentru a comunica cu copilul. Adrian folosea un aparat auditiv care l-a purtat câţiva ani, dar calitatea sunetelor era  foarte proastă. Lucrurile s-au schimbat în urma unei vizite la o şcoala de vară în Suedia, în vara anului 2015, unde el a primit un aparat auditiv mai performant, cu ajutorul căruia aude la distanţa de 5 m de el. Susţinut de comunitate şi serviciile disponibile, Adrian a absolvit Şcoala Primară şi a ajuns elev în cl. 5 la LT „B. Dânga”. Învaţă în acelaşi liceu cu sora sa mai mare şi, cel mai important, se dezvoltă în sânul familiei.

În perioada când Adrian se afla în instituția specială  el permanent spunea părinţilor că voia acasă. Faptul că a fost inclus în Şcoala Primară din orașul Criuleni l-a motivat atât pe el, cât şi pe familia lui să pună accent pe învăţare şi era responsabil pentru orice sarcină propusă la şcoală și acasă. Dar dificultatea de comunicare continua să fie un obstacol esenţial. Din cauza intervenției mai puțin eficiente în procesul de învățare din partea pedagogilor care nu puteau să comunice cu el prin limbajul mimico – gestual și nu cunoșteau o altă abordare în comunicarea cu băiatul, procesele lui cognitive au rămas la un nivel infantil de dezvoltare, mai ales memoria. Adrian a fost evaluat de către specialiștii Serviciului de Asistență Psihopedagogică Criuleni, dar a fost necesară o evaluare specifică pentru stabilirea obietivelor de intervenție specializată. În acest context, AO ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” a angajat un specialist, psihopedagog-surdopedagog, Natalia Don, care activează într-o grădiniță de profil în domeniu (grădinița nr. 12) din municipiul Chișinău pentru a-i oferi suport specializat lui Adrian, familiei acestuia și cadrelor didactice din liceul în care învață la moment. Actualmente, specialistul angajat oferă suport în procesul de incluziune educațională a băiatului prin asitența metodică în organizarea procesului educațional. Astfel, Adrian înregistrează succese majore în achiziționarea cunoștințelor, învățarea vocabularului și comunicării verbale. Toate părţile implicate în aprocesul de recuperare a lui Adrian depun unh efort enorm pentru a-i stabili nivelul de memodie auditivă necesar ca băiatul să poată comunica mia bine cu oamenii care-l înconjoară, să poată învăţa şi deveni o persoană independentă în viitor.

Vedeţi secvenţa video. E primul an din viaţa lui Adrian, când el nu doar aude sunete, dar le repetă şi încearcă să vorbească. Pedagog – Natalia Don.

 

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media