Analizăm, planificăm intervenţia şi incluziunea

O nouă provocare în incluziunea educațională a copiilor a apărut în faţa cadrelor didactice din Școala Primară „Haralambie Corbu” din Dubăsarii-Vechi, r. Criuleni.


Aici a fost analizat astăzi, 9 octombrie, 2019, un caz dificil de incluziune educatională a unui elev cu tulburări profunde de auz. La discuții au participat următorii specialiști din domeniile educațional și social: Ina Cazacu, coordonatoare program Educație Incluzivă din cadrul asociației Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin (FCPS), Elvira Bulgac, manageră a Serviciului de Asistență Psihopedagogică (SAP) Criuleni, Tatiana Cerlat, asistentă socială în comunitate, reprezentații comisiei multidisciplinare din cadrul instituției de învățământ, și mama copilului, elev al Şcolii Primare.
În cadrul sedinței au fost analizate dificultățile de incluziune ale copilului, necesitățile cadrelor didactice și ale familiei pentru susținerea copilului în procesul de educație și au fost identificate următoarele soluții: obținerea unui aparat auditiv cu implicarea directă a medicului de familie și asistentului social comunitar. Totoodată, FCPS a venit cu propunerea de a oferi asistență specializată cadrelor didactice, specialiștilor centrului comunitar de zi pentru copii cu dizabilităţi ”Empatie” în aplicarea metodologiei de învățare corectă, iar pentru asta va angaja şi va achita implicarea în soluţionarea cazului a unui speiclaist surdopedagog. SAP și-a asumat responsabilitatea să preia metodologia de lucru a surdopedagogului și s-o aplice în continuare cu copilul, precum și să monitorizeze cadrele didactice în organizarea procesului educațional.

Toți cei prezenți la discuție și-au luat angajamentul de a monitoriza cazul, inclusiv şi de a motiva familia acestuia, în special mama, să se implice mai activ în redresarea situaţiei copilului său, ca să se obţină în final un grad mai mare de incluziune a acestuia în viaţa şcoalră şi socială.
Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului ”Facilitare comunitară și coeziune socială pentru drepturi”, implementat de AO FCPS cu susţinerea IM „Swedesh Development Partner”.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media