Angajăm consultant!

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant pentru îmbunătățirea Sistemului de Monitorizare și Evaluare (M&E) al AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” (FCPS)

Contractor: AO „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”

Perioada pentru realizarea sarcinii: iulie-august 2021

Context:

Asociația Obștească ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” (FCPS) are ca misiune îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea comunităților în spiritul incluziunii. În perioada strategică 2017-2020 a fost elaborat un Sistem de Monitorizare și Evaluare care să permită stocarea, măsurarea indicatorilor și urmărirea modului în care sunt atinse rezultate conturate atât la nivel organizațional, cât și pe diverse proiecte și programe. La moment, FCPS este în proces de aprobare a unei noi strategii de dezvoltare pentru perioada 2021-2024. Procesul de planificare strategică a avut la bază activitatea și modul de funcționare al FCPS în perioada ciclului strategic 2017-2020, provocările și lecțiile învățate în ciclul precedent, viziunea coordonatorilor de programe cu privire la direcțiile principale de acțiune ale FCPS pentru perioada 2021-2024, precum și definirea schimbării și succesului pe aceste dimensiuni. Strategia prezintă modul în care FCPS va asigura incluziunea persoanelor cu dizabilități și a altor categorii de populație dezavantajate. Aceasta descrie principalele intervenții ale organizației în ce privește integrarea socială și economică a persoanelor cu dizabilități.

Obiectul Consultanței: Revizuirea Sistemului de Monitorizare și Evaluare al FCPS și ajustarea acestuia la Strategia de dezvoltare a FCPS pentru perioada 2021-2024.

Sarcini:

Consultantul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

  • Analiza Strategiei de dezvoltare FCPS elaborată pentru perioada 2021-2024 pe toate componentele incluse;
  • Revizuirea și definirea indicatorilor de progres (produs, rezultat, impact) la nivel organizațional în corelație cu Strategia;
  • Elaborarea Planului de Monitorizare și Evaluare și a Tabelului de urmărire a Indicatorilor de Performanță, format Excel (M&E Plan si Performance Indicators Tracking Table);
  • Fișele de urmărire individuală a indicatorilor cu date dezagregate.

Livrabile: Sistem de Monitorizare și Evaluare (M&E) al FCPS corelat cu Planul Strategic pentru perioada 2021-2024.

Dosarul candidatului va include:

  • CV-ul actualizat;
  • Oferta tehnică și financiară.

Modalitatea de aplicare:

Dosarele vor fi expediate prin e-mail la următoarea adresă: office@fcps.md

Pentru detalii, ne puteţi contacta la numerele de telefoane 0248 21809, 0 248 20654.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie 2021.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media