ANGAJĂM CONTABIL 

ANGAJĂM CONTABIL pe o perioadă determinată

Scopul general al postului:              

Organizarea evidenței contabile a activității economico-financiare a Asociației, controlul folosirii resurselor materiale și financiare ale acesteia.

Atribuţiile de serviciu (de bază):     

 • planifică bugetele anuale;
 • efectuează calculele și pregătește dispoziţiile de plată privind salariile angajaţilor Asociaţiei, transferurile şi alte plăţi necesare;
 • asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare;
 • pregăteşte rapoarte financiare trimestriale şi anuale ale Asociaţiei;
 • pregăteşte rapoarte financiare în conformitate cu regulile de grant stabilite cu finanţatorii;
 • pregătește și prezintă rapoarte/informații instituţiilor fiscale de stat;
 • monitorizează cheltuielile efectuate conform bugetelor de proiecte şi bugetului pentru susținerea activităţii Asociaţiei;
 • prezintă documente financiare necesare la cererea membrilor Comisiei de Cenzori sau a altor membrii ai Asociaţiei, precum şi organelor de control extern (auditori, inspectori fiscali);
 • contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului asociaţiei;
 • îndeplinește alte însărcinări solicitate de către Directorul executiv al asociaţiei care țin de domeniul managementului financiar.

CERINȚELE POSTULUI FAȚĂ DE PERSOANĂ:

Studii:    superioare în domeniul economic, financiar, preferabil –  în domeniul contabilității.

Experienţă profesională:   minim 1 an în domeniul contabilităţii ONG-urilor.

Cunoștințe:         

cunoștințe în domeniu: cadrul normativ privind evidența contabilă, activitatea financiară și impozitarea organizațiilor non-comerciale; regulamentele și instrucțiunile privind organizarea evidenței contabile și raportării, inclusive: ordinea efectuării operațiunilor financiare și organizarea circulației documentelor financiare; ordinea și termenii de întocmire a bilanțului contabil și rapoartelor etc.

cunoașterea PC: programele WORD, Excel, 1C versiunea 8, etc.;

cunoașterea limbilor: română – excelent, rusă – fluent, engleza – mediu.

Abilităţi:              

 • planificare și administrarea bugetelor;
 • de lucru cu documentele financiare;
 • atenție la detalii;
 • de analiză și sinteză;
 • de comunicare și negociere;
 • de organizare a timpului şi a lucrului său.
 • lucru cu echipamentul tehnic de oficiu: PC, copiator, scanner, fax, telefon etc.

Atitudini/comportamente:             

 • responsabilitate în luarea deciziilor şi realizarea angajamentelor;
 • iniţiativă în stabilirea soluţiilor şi strategiilor optime pentru depăşirea problemelor;
 • responsabilitate şi punctualitate;
 • onestitate şi corectitudine;
 • loialitate: devotament, fidelitate față de Asociație, misiunea și valorile acesteia;
 • tendință continuă către dezvoltare.

Condiţiile de muncă:         

zile de lucru – luni-vineri

ore de lucru –  09.00 – 18.00 cu pauză 12.00 – 13.00; după necesitate programul poate fi modificat.

concediu de odihnă anual – minim 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

mediu – lucru la birou.

Dosarul candidatului  trebuie să conțină: 

 • Copia buletinului de identitate
 • CV (Curriculum Vitae)
 • Diploma ce atesta studiile și calificarea solicitată
 • Scrisoarea de intenție

Candidații pot depune dosarele de concurs până la 30 septembrie, 2017, ora 18.00, personal, la sediul AO ”FCPS”, pe adresa str. Păcii, 43, or. Criuleni. 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media