Angajăm expert/ă (avocat/ă) pentru funcția de mentor, în cadrul proiectului ”Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție”

Denumirea organizației contractante: AO Fiecare Contribuie Pentru Schimbare, ex Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin (FCPS)

Sediul organizației contractante: or. Criuleni, str. Păcii nr. 43, raionul Criuleni, MD-4801, Republica Moldova, office@fcps.md, web: www.fcps.md

Persoana de contact: Cazacu Ina, manageră de proiect, tel: (+373) 69062551, e-mail: inacazacu@fcps.md

Obiectul contractării: mentorat pentru 2 avocați/e care vor  efectua litigare strategică.

Context: Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” este implementat de AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” are drept scop să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special, al persoanelor cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și în unele localități din stânga Nistrului, în vederea creșterii abilităților lor de revendicare a drepturilor, consfințite prin lege.

Scopul concursului: selectarea unui mentor care va oferi consultanță și mentorat pentru 2 avocați ce vor reprezenta în proceduri legale drepturile și interesele persoanelor cu dizabilități din raioanele Criuleni și Dubăsari în cazuri de litigare strategică, în ceea ce privește realizarea dreptului privind accesul la justiție.

Expertul/mentorul selectat va oferi următoarele servicii:

 1. Va ajuta în identificarea cazurilor de litigare strategică a beneficiarilor, drepturile și interesele cărora vor fi apărate în cauze de litigare strategică;
 2. Va elabora planul de lucru pe fiecare din cauzele de litigare strategică selectate;
 3. Va monitoriza, acorda suport juridic în pregătirea dosarelor de litigare strategică și va coordona activitatea avocaților care vor prezenta drepturile și interesele beneficiarilor în cazuri de litigare strategică;
 4. Va coordona strategia de lucru cu managerul proiectului și avocații cazurilor, va elabora raport lunar managerului proiectului despre măsurile întreprinse.

Mentorul este responsabil pentru:

 1. Realizarea calitativă a obligațiunilor asumate, evitând acțiuni, ce pot compromite activitatea profesională;
 2. Prezentarea informațiilor depline, veridice și integre și recomandărilor în rezultatul procesului de intervenție.;
 3. Notificare la timp a organizației cu privire la situații neprevăzute.

Cerințe pentru calificări, experiență și abilități:

 1. Licență pentru exercitarea activității de avocat, eliberată de Ministerul Justiției în conformitate cu legislația națională;
 2. Experiență de cel puțin 5 ani de experiență profesională de reprezentare a drepturilor și intereselor persoanelor în cazuri de litigare strategică pe plan național, în diferite proceduri legale;  
 3. Cunoașterea procedurilor / jurisprudenței / experienței de inițiere și reprezentare a drepturilor persoanelor în cauze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cunoașterea mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului;
 4. Abilități dezvoltate în utilizarea calculatorului (Word, Excel).

Durata contractului:

Un contract pentru furnizarea de servicii va fi încheiat cu un expert / mentor pentru o perioadă de 5 luni. Angajare timp de 2 zile pe lună.

Oferta financiară:

Oferta financiară va include  suma totală raportată la rezultate concrete și măsurabile. Achitarea se va face în două tranșe. Oferta financiară va fi structurată pe capitole de cheltuieli (onorariu, servicii telefonice, etc).

Documentele de participare ale candidaților vor include:

 • CV  actualizat, cu indicarea contactelor a 2 persoane de referință;
 • Scrisoare de motivație în care candidat(ul/a) va descrie de ce se consideră ca fiind cea mai potrivită pentru această funcție;
 • Copia licenței de avocat;
 • Copii ale certificatelor care confirmă participarea la formarea continuă în domeniul drepturilor omului, dacă există;
 • Propunere financiară (ofertă).

Criteriile de evaluare a ofertelor:
Pentru serviciile nominalizate vom selecta un expert (avocaț(ă)), după următoarele criterii:
a) oferta tehnică (60%) – calificarea, experiența, abilități;
b) oferta financiară (40%).

Modalitățile de participare la concurs: Dosarul candidatului/ei se expediază la adresa electronică office@fcps.md cu  indicarea denumirii mesajului ”Concurs avocat”
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 23 septembrie, ora 16.00. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.
Limba în care se prezintă ofertele: limba română.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media