Angajăm specialist/ă în comunicare!

AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin (FCPS) anunță concurs pentru angajarea unui/ei specialist/e în comunicare și relații publice

Obiectul contractării: Consultanță și servicii în domeniul comunicării și relațiilor publice

Locul de realizare: AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin

Tipul contractului: Prestări servicii.

Context: Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” este implementat de AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei. Scopul proiectului constă în îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special al persoanelor cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și în unele localități din stânga Nistrului, în vederea creșterii abilităților lor de revendicare a drepturilor, garantate de lege.

Perioada de implementare a proiectului:  aprilie 2021 – iulie 2022. 

Scopul postului: Titularul postului va asigura comunicarea și vizibilitatea activităților în cadrul proiectului.

Perioada de angajare: septembrie 2021-iulie 2022

Responsabilităţile specifice:

 • Elaborează materiale pentru a fi plasate pe pagina web şi conturile din reţelele sociale ale asociației;
 • Participă la elaborarea și implementarea Strategiei de comunicare a organizației
 • Elaborează şi distribuie materiale de presă;
 • Monitorizează modul de reflectare în presă a activităţilor proiectului;
 • Menține legătura cu mass-media, creează și actualizează baza de date a jurnaliștilor;
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi informaţionale (broşuri, bannere, pliante, newsletter online trimestrial);
 • Participă la organizarea evenimentelor (online și cu participare fizică) în cadrul proiectului și la mediatizarea ulterioară a acestora.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: studii superioare în Jurnalism, Științe ale Comunicării și / sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă: minimum trei ani de experiență în domeniul comunicării; experienţa relevantă de lucru în cadrul unei organizații obștești;
 • Competențe și Abilități: cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere); cunoașterea la nivel înalt a limbii ruse; abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web şi a reţelelor sociale; abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane; responsabilitate și punctualitate; abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreţie profesională.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați/te:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare;
 • Oferta financiară.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Oferta financiară:

Candidat (ul/a) va indica suma în valută națională, raportată la zile de muncă per lună.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Pentru serviciile nominalizate vom selecta un specialist în comunicare și relații publice, după următoarele criterii:

a) oferta tehnică (60%) – calificarea, experiența, abilitățile;

b) oferta financiară (40%).

Modalitățile de participare la concurs: Dosarul candidatului/ei se expediază la adresa electronică office@fcps.md cu  indicarea denumirii mesajului „Concurs specialist în comunicare și relații publice”

Termenul limită de prezentare a ofertelor : 10 septemjbrie 2021, ora 16.00. Dosarele expediate după expirarea termenului limită nu vor fi examinate.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 069062551 sau la adresa de e-mail:office@fcps.md, persoana de contact: Ina Cazacu.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media