Anunț! Căutăm companie de audit!

Asociația Obștească „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” anunță concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului organizațional al anului 2022, în conformitate cu cerințele ISAS.

În anul 2022, AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” implementează 15 proiecte, valoare totală a intrărilor de fonduri fiind de circa 6 mln lei.

Auditul se va defășura în perioada 30.01.2023-25.03.2023. Raportul final al auditorului/auditoarei elaborat în limbile română și engleză va fi necesar de prezentat pana la 30.03.2023.

Sarcinile tehnice ale auditorului/auditoarei:

Va efectua auditul general pentru anul 2022, la finele misiunii de audit va elabora raportul  și scrisoarea către management în limba română și engleză.

Raportul de audit și scrisoarea către management vor fi prezentate în două exemplare Asociației conform termenelor indicate.

Rapoartele de audit  pot fi emise electronic cu aplicarea semnăturilor electronice.

Scrisoarea către management: Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate, în cazul în care acestea vor fi.

Dosarul de participare la concurs va conține:

 1. Descrierea ofertantului, a experienței în domeniu ( inclusiv referințe cu privire la proiecte finanțate de organizații internaționale auditate), denumirea, numărul de contact, adresa electronică, nume prenume director.
 2. CV-urile persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditul programului. Licențe și certificări ale auditorului. Apartenența la Asociații profesionale sau internaționale.
 3. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL, inclusiv TVA, și a perioadei exacte de efectuare a auditului, cu respectarea termenilor.
 4. Licența pentru activitatea de audit (copia).
 5. Certificate considerate relevante de ofertant/ă a fi prezentate.
 6. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă

Ofertanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de selectare:

 • Experiență în domeniu minim 5 ani .
 • Companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Specialistul care va realiza misiunea de audit va avea minim 3 ani de experiență;
 • Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat si perioada propusă pentru efectuarea a auditului;
 • Oferta financiară cea mai avantajoasă economic.

 Ofertele pot fi prezentate fie pe adresa electronică a asociației, office@fcps.md, fie în plic sigilat la adresa fizică: or. Criuleni, MD 4801, str. 31 August 1989, nr. 112.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25 decembrie 2022, ora 18.00.

Informații suplimentare pot fi obținute la nr de telefon /+373/ 68479900, Dna Grajdian Mariana, manager financiar AO FCPS sau la adresa de Email: marianagrajdian@fcps.md.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media