Anunț de selectare a trainerilor

Pentru instruirea cadrelor didactice din instituțiile preșcolare și APL.

Termeni de referinţă

AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”  în parteneriat cu Caritas Cehia și Ministerul Educației, implementează în perioada 2015 – 2017 proiectul „Parteneriate pentru incluziune”. Activitățile proiectului sînt finanțate de către Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă. Proiectul are scopul de a contribui la creșterea accesului la educația incluzivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale de vîrstă timpurie și consolidarea parteneriatului intersectorial în reducerea atitudinilor discriminatorii.

Cliseu-pt-comunicare-2-150x150

În acest context, AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” planifică organizarea în perioada ianuarie 2016-martie 2017, a 40 cursuri de instruire pentru cel puțin 1000 de persoane (cadre didactice din instituțiile preșcolare selectate la nivelul republicii, specialiști din Serviciile de Asistență Psihopedagogică și reprezentanți APL. Cursurile de instruire vor fi desfășurate în centre raionale, conform unui orar aprobat de comun acord.

Pentru realizarea cursurilor de formare, AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” anunţă concurs de selectare a unui grup de traineri pentru instruirea în domeniul educației incluzive timpurii.

Responsabilităţile trainerilor:  

 • Să participe la aterlierul de lucru de 2 zile (perioada va fi anunțată cu cel putin 10 zile înainte) pentru revizuirea și ajustarea programului de formare și elaborarea design-ului sesiunilor de instruire
 • Să pregătească/să ajusteze materiale de suport în conformitate cu programul de formare elaborat și aprobat.
 • Să desfăşoare cursul de instruire aplicând metodele interactive.
 • Să prezinte un raport general al instruirilor efectuate.

Cerinţe de calificare

 • Cunoașterea politicilor de incluziune aprobate în Republica Moldova
 • Cel puţin trei ani de experienţă în oferirea serviciilor de consultanţă şi instruire în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice, în special din instituții preșcolare;
 • Experienţă de lucru cu reprezentanții APL și asistenții sociali;
 • Experiența în elaborarea design-ului activităților de instruire pentru adulți cu aplicarea metodelor interactive;
 • Aptitudini bune de gestionare a training-urilor în proiecte similare;
 • Cunoașterea bună a limbilor română și rusă.

Candidaţii sunt rugaţi să expedieze următoarele documente:

 • CV-ul individual.
 • O scurtă scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 08 Decembrie 2015.

Dosarul va fi trimis, personal sau prin poştă la următoarea adresă de email: office@fcps.md, cu mențiunea Trainer_cursuri de instruire in domeniul educatiei incluzive timpurii.

Pentru întrebări şi detalii, va rugăm să contactaţi: Ina Cazacu, 069062551, inacazacu@fcps.md

 Mențiune:

Doar persoanele selectate vor fi contactate;

Experţii cu statut de funcţionar public nu sînt eligibili.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media