AO „FCPS” a făcut public raportul de monitorizare a educaţiei incluzive în două raioane

Pe data de 20 decembrie, la Criuleni s-a desfăşurat evenimentul de comunicare publică a raportului privind rezultatele monitorizării educaţiei incluzive în raioanele Criuleni şi Dubăsari. Procesul de monitorizare a durat din februarie 2016 până în noiembrie 2017, şi a fost parte din activităţile proiectului „Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi”, implementat de către AO „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”, cu suportul financiar al AO „IM Swedish Development Partner”.

Raportul de monitorizare a fost prezentat de către Ina Cazacu, coordonatoare a programului  „Educaţie Incluzivă” al AO „FCPS”, în faţa a peste 70 de manageri şcolari şi de grădiniţe din cele două raioane. În calitate de monitori au lucrat cadrele didactice Ariadna Sânchetru şi Svetlana Croitor.

Monitorizării au fost supuse 10 şcoli şi 9 grădiniţe din raionul Criuleni, şi 5 şcoli şi şase grădiniţe din raionul Dubăsari. Raportoarea a vorbit despre domeniile monitorizate, şi acestea au fost managementul instituţiei pentru implementarea educaţiei incluzive; nivelul de dotare al instituţiei în suportul incluziunii educaţionale; nivelul de pregătire al cadrelor didactice pentru educaţia incluzivă; organizarea procesului educaţional incluziv; serviciile de suport existente pentru asigurarea educaţiei incluzive; accesul la educaţie a copiilor cu CES; prezenţa mediului social favorabil necesităţilor copiilor cu CES; resursele financiare utilizate de instituţia de învăţământ pentru dezvoltarea educaţiei incluzive; parteneriatele dezvoltate pentru incluziunea educaţională a copiilor cu CES.

Instrumentele utilizate în cadrul monitorizării au fost aplicarea chestionarelor de autoevaluare în cadrul instituţiilor de învăţământ, a raportului de autoevaluare a instituţiilor, aplicarea chestionarelor  de evaluare externă cu managerii, cadrele didactice, elevi și părinți; discuții/ interviuri cu managerii instituțiilor de învățământ, reprezentanți CMI, specialiști SAP Criuleni și Dubăsari. În total au fost intervievaţi 792 de persoane, inclusiv 26 manageri (din 14 grădinițe și 12 școli) , 174 cadre didactice din școli, 13 cadre didactice de sprijin, 95 educatori, 197 elevi cu dezvoltare tipică, 287 părinți care educă copii cu dezvoltare tipică. În raport s-au reflectat nivelul de pregătire a cadrelor didactice, gradul de adaptare a şcolilor şi grădiniţelor, numărul elevilor care studiază în baza unui plan individualizat de studii, nivelul de acceptare a copiilor cu CES de către colectivele de elevi cu dezvoltare tipică şi părinţii lor, gradul de înţelegere a incluziunii de către toţi participanţii la proces.

La prezentarea raportului au fost prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor de nivelul II din raioanele Criuleni şi Dubăsari. Ala Ungurean, gazda evenimentului, vice-preşedinta pe probleme sociale la Criuleni, a spus că în raion procesul incluziv a început de multă vreme, iar acum, într-un fel, sunt culese roadele acestuia, şi e meritul tuturor celor prezenţi în sală „A câştigat copilul – asta trebuie să ne bucure cel mai mult”, spunea Ala Ungurean. Maria Jîmbei, vice-preşedinta raionului Dubăsari, spunea că la început nici cei care erau pionieri nu-şi dădeau seama, cum va fi procesul şi cum se vor soluţiona cazurile care necesitau incluziune. Acum le poate mulţumi celor curajoşi pentru că au contribuit la excluderea intoleranţei faţă de copiii cu dizabilităţi, inclusiv cu dizabilităţi mentale, considerate cele mai dificile din punct de vedere al incluziunii. A fost prezentă şi Maria Vrâncean, consilier principal al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, care s-a referit la rolul cadrelor didactice de sprijin în grădiniţe. Vorbitorii de la microfon au transmis mesaj legiuitorului, ministerului de resort, că ar avea nevoie urgentă de legislaţia care va reglementa procesul incluziv timpuriu.

Raportul integral poate fi văzut aici. 

La final şase instituţii s-au ales cu diplome, pentru succesele pe care au reuşit să le obţină în domeniul incluziunii. Acestea sunt Gimnaziul Oxentea, Grădiniţa „Andrieş” din s. Ustia, Şcoala Primară Criuleni, Grădiniţa „Spicuşor” din Criuleni, Gimnaziul „Ioan Sârbu” Maşcăuţi, şi Grădiniţa din Dubăsarii Vechi. Meritele au reieşit din criteriile de apreciere, şi anume parteneriatul cu familia, managementul reuşit al mijloacelor financiare, experienţa de lungă durată, mobilizarea şi implicarea comunităţii în procesul de inlcuziune. Fiecare dintre instituţiile nominalizate au prezentat practica lor de aplicare a incluziunii. Raportul integral de monitorizare poate fi accesat pe pagina web a asociaţiei.

Evenimentul a fost şi un prilej de comunicare a rezultatelor programului Advocacy din AO „FCPS”. Olga Lîsenco, coordonatoarea programului, a prezentat acţiunile organizaţiei în vederea promovării necesităţii accesibilizării insfrastructurii localităţilor, demonstrând prin calcule şi cifre că problema este una acută şi influenţează viaţa a cca 30 % din locuitori, contrar aparenţelor că aceasta ar fi doar problema persoanelor cu dizabilităţi.

La final, managerii prezenţi la activitate au primit în dar câteva numere artisitice, prezentate de elevii LT „B. Dânga” şi studioul teatral „Micul Prinţ” al Şcolii de Arte Criuleni. Expoziţie cu vânzare a obiectelor executate manual au vernisat discipolii Centrului de zi „Speranţa” din Criuleni şi membrii grupului de autoreprezentanţi dezvoltaţi de către AO „FCPS”.

În fotografii: secvenţe de la evenimentul public de prezentare a raportului privind rezultatele monitorizării edducaţiei incluzive în raioanele Criuleni şi Dubăsari:

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media