AO FCPS a lansat proiectul „Educaţia şi recuperarea prin artă uneşte cele două maluri”

Luni, 26 februarie, la Holercani a avut loc semnarea acordului de colaborare dintre părţile implicate în proiectul „Educaţia şi recuperarea prin artă uneşte cele două maluri”. La eveniment au participat reprezentanţi din Ternovca, r. Slobozia, şi Holercani, rl Dubăsari, reprezentanţii primăriei Holercani, ai organizaţiilor aplicante şi membrii comunităţii-gazde şi ai comunităţii partenere, Ternovca, r. Slobozia, în total, cca 40 la număr.

După semnarea acordului (de la stânga la dreapta): Tudor Tanasev, Victoria Secu, Irina Şeptelici, Tatiana Bogomolova.

Evenimentul a fost moderat de către Serghei Lîsenco, preşedintele AO Centrul de Dezbateri Criuleni, şi găzduit de către grădiniţa „Albinuţa”. Cei prezenţi au ascultat prezentarea Victoriei Secu, directoare executivă a AO FCPS, organizaţie aplicantă a proiectului „Educaţia şi recuperarea prin artă uneşte cele două maluri”, despre scopul, ordinea şi specificul activităţilor proiectului, şi au determinat care ar fi rolul fiecăruia în proiect, care este motivaţia personală să participe.

Participanţii la evenimentul de lansare, s. Holercani, 26 februarie, 2018

Numeroşi părinţi ai copiilor care fregventează grădiniţa din Holercani au spus că au venit la eveninmentul de lansare a proiectului pentru că sunt interesaţi de oportunităţi noi de dezvoltare a copiilor lor, de dezvoltarea lor intelectuală. Elevii şi profesorii din Liceul Teoretic Holercani şi au spus că se implică în realizarea acestui proiect, pentru că tinerii sunt viitorul. Anna Dîmcovscaia din Ternovca s-a prezentat drept reprezentant al comitetului de părinţi din grădiniţa – parteneră, şi a spus că este motivată să afle mai multe oportunităţi de dezvoltare a copiilor, iar educatoarele din grădiniţa „Scazca” din Ternovca, Elena Zolotcova şi Natalia Maximova, s-au arătat interesate de activitatea grădiniţei „Albinuţa” şi apreciază participarea, care speră să le aducă un plus de experienţă profesională şi de dezvoltare creativităţii copiilor. Aceleaşi scopuri au menţionat şi educatoarele din grădiniţa „Albinuţa”. Atât Irina Şeptelici, cât şi Tatiana Bogomolova, directoarele celor două grădiniţe implicate, şi-au exprimat speranţa că proiectul va fi dus la bun sfârşit cu cea mai mare responsabilitate. Discipolii grădiniţei “Albinuţa” au prezentat un scurt recital pentru oaspeţi, din ceea ce au pregătit, împreună cu educatorii, către Ziua Mamelor.

Povestea „Ridichea”, actori – discipolii grădiniţei „Albinuţa”.

Primarul satului Holercani, Tudor Tanasev, a mulţumit Uniunii Europene şi PNUD, care au susţinut iniţiativa localnicilor să se manifeste şi să creeze relaţii bune dintre cele două maluri ale Nistrului, care prin cultură, educaţie, acţiuni ecologice pot înţelege că sunt un popor şi pot trăi în pace şi linişte pe acest frumos pământ. Totodată primarul apreciază insistenţa directoarelor celor două grădiniţe despre care a spus că „pot porni orice motor, chiar şi pe acel care a staţionat vreo 10 ani de zile”, dar şi faptul că donatorii apreciază calitatea proiectelor aplicate şi exclud politicul din criteriile de apreciere. Satul Holercani a mai beneficiat de proiecte susţinute financiar de Uniunea Europeană. Potrivit lui Tudor Tanasev, în sat a fost reparat capital căminul Liceului Teoretic Holercani, destinat elevilor din alte localităţi, în 2008, şi construit sistemul de canalizare şi staţia de epurare – în anii 2013-2014. Daria Mandziuc, coordonatoare de proiect în cadrul PNUD, a numit platformele, pe care pot fi construite relaţii de colaborare dintre cele două maluri ale Nistrului, şi a încurajat participanţii să depună cereri de finanţare pentru proiecte comune din domeniul educaţie şi sport, sănătate, cultură şi ecologie/mediu.

Participanţii la evenimentul de lansare, s. Holercani, 26 februarie, 2018

În grădiniţele din cele două sate, prin intermediul proiectului „Educaţia şi recuperarea prin artă uneşte cele două maluri”, vor fi create şi dotate şase centre de artă (în Holercani) şi studio artistic (în Ternovca), care din sursele proiectului vor fi dotate cu cele necesare pentru activitate, iar o parte din bani va fi folosită pentru instruirea educatorilor şi părinţilor în domeniul artelor vizuale, pentru organizarea concursurilor, a expoziţiilor, schimburilor de experienţă şi activităţilor culturale comune, cu participarea copiilor şi cele două grădiniţe şi părinţilor lor. Proiectul se va încheia pe 31 august, 2018.

Proiectul valorează peste 23 de mii de dolari şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Intermediul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova.

Svetlana Cernov, coordonatoare comunicare şi relaţii cu publicul, AO FCPS

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media