AO FCPS participă la elaborarea metodologiei de monitorizare a educației incluzive în școlile de cultură generală

AO FCPS realizează atelierele de lucru privind elaborarea metodologiei de monitorizare a educației incluzive în școli. Activitatea face parte din seria de activități de formare cu scopul de a dezvolta capacitățile organizațiilor neguvernamentale locale de monitorizare a procesului de incluziune în instituțiile educaționale. Activitățile sunt realizate de către experții AO ”Fiecare contribuie pentru Schimbare” (FCPS) în perioada 25 noiembrie – 17 decembrie, și coincid cu tema primei decade a lunii decembrie: Drepturile Omului și Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, consemnate la nivel mondial.

Secvență din programul atelierului
Secvență din timpul atelierului
Secvență din timpul atelierului

În cadrul proiectului a fost realizat un seminar privind indicatorii educației incluzive, după care au urmat patru ateliere de elaborare a metodologiei de monitorizare a educației incuzive în școli. La ateliere au participat membrii grupului EFA (Education For All – Educație Pentru Toți) și Organizațiile Neguvernamentale locale. ONG-urile locale vor merge în școlile din regiune și vor monitoriza procesul de educație incluzivă, având instrumentele necesare. Metodologia va dota specialiștii cu procedura clară de aplicareși cu instrumentele de monitorizare.

Ina Cazacu, coordonatoare a programului Educație Incluzivă, AO FCPS:

”Prin această metodologie noi dorim să scoatem în evidență toate provocările, problemele care sunt în domeniul educației incluzive, la capitoul organizarea procesului educational, managementul financiar (utilizarea fondului de incluziune și eficiența acestor alocări), numărul de copii asistați în raport cu numărul de cadre didactice, pentru că de regulă copii sunt mai mulți decât cadre didactice de sprijin angajate. Totodată vrem să identificăm care sunt necesitățile de suport sau de formare a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive în școli și în ce măsură managementul instituțiilor presupune și implementează și o cultură incluzivă”.

Pentru realizarea acestui proiect, au colaborat AO FCPS, APSCF, Global Partnership for Education, cu suportul unui grant oferit grupului EFA în domeniul educației incluzive, finanțat de OXFAM IBIS.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media