AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” este subiect al desemnării procentuale

În ultima săptămână de ianuarie, 2017, AO “FCPS” a organizat, în raioanele Criuleni şi Dubăsari, câte un atelier privind implementarea mecanismului de desemnare procentuală în vederea susţinerii organizaţiilor neguvernamentale comunitare.

Întrucât AO “FCPS” este inclusă în lista organizaţiilor care pot beneficia de desemnare procentuală, orice contirbuabil persoană fizică rezident, poate direcţiona suma de 2% din impozitul pe venit plătit statului pentru susţinerea activităţilor ONG-ului ales. Penstu a fi subiect al desemnării procentuale, organizaţia este inclusă într-o listă a subiecţilor, elaborate de Ministerul Justiţiei. Ne găsiţi în lista beneficiarilor desemnării procentuale cu numărul 141 (http://www.justice.gov.md).
Puteţi direcţiona 2% din impozitul Dvs pe venit în favoarea organiaţiei noastre, ceea mce înseamnă că vă alăturaţi misiunii AO “FCPS”: Acţionăm pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi dezvoltăm comunităţile în spiritual incluziunii.
Ce trebuie să faceţi pentru a ne susţine:
Pasul 1: Să depuneţi la Serviciul Fiscal de Stat, în termen de până la 30 aprilie 2017, Declaraţia pe venit a persoanei fizice, formularul CET 15, chiar dacă legea nu vă oblige s-o faceţi, pentru că sunteţi remunerate dintr-un singur loc de muncă;


Pasul 2: Să indicaţi în secţiunea VI a Declaraţiei, la rubrica M2, codul IDNO al AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” – 1012620006495.
Important de ştiut:
De utilitate publică sunt acele organizaţii care desfăşoară activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale, care contribuie nemijlocit la dezvoltarea sau susţinerea unor domenii precum educaţia, instruirea persoanelor, difuzarea şi acumularea de cunoştinţe, cultura şi arta, ocrotirea sănătăţii, apărării şi promovării drepturilor omului etc.
Organizaţiile neguvernamentale şi alţi subiecţi ai desemnării procentuale vor fi obligaţi să raporteze, până la finele anului, utilizarea banilor, iar instituţia care va examina rapoartele va fi Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor. Regulamentul cu privire la desemnarea procentuală a fost aprobat prin HG nr. 1286 din 30.11.2016 (http://lex.justice.md) .

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media