Apel către autorități: țineți cont de nevoile tuturor grupurilor de locuitori, atunci când refaceți sau construiți drumuri și trotuare! (video)

AO FCPS, în cooperare cu beneficiarii asociației și voluntarii acesteia, continuă să monitorizeze calitatea drumurilor și trotuarelor construite sau reconstruite recent sub aspectul respectării de către constructori a standardelor de accesibilitate, care se impun neapărat la asemenea tip de lucrări.

Așa, după ce la început de septembrie au fost testate noile trotuare din or. Criuleni, în prezența autorităților, responsabile de primirea în folosință a acestor obiecte, următoarea localitate a fost s. Izbiște, în care recent a fost construit un drum și trotuare pe lângă acestea. Eleonora Verdeș, locuitoarea acestu sat, a testat o parte din ele, fiind asistată de către echipa FCPS, și în special de către dna Olga Lîsenco, coordonatoarea programului Advocacy în cadrul asociației. Atenția monitorilor le-a atras-o trecerea de pietoni și pantele la intrarea și ieșirea de pe trotuare, exact acele locuri de care se folosesc nu doar persoane în scaune rulante, dar și cele cu mobilitatea redusă, utilizatori de biciclete și trotinete, persoane care însoțesc un cărucior pentru copii, etc.

Vedeți concluzia monitorilor în imaginile video de mai jos:

Activitate realizată în cadrul programului Advocay, și a proiectului ”Facilitare comunitară și coeziune socială pentru drepturi”, susținut ficanciar de către IM Swedish Development Partner. 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media