Asociația obștească „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități locomotorii

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliu pentru Egalitate) a constatat că administrația publică locală a satului Izbiște, raionul Criuleni, discriminează pe criteriu de dizabilitate locomotorie, deoarece drumurile din sat sunt impracticabile pentru persoanele în scaun cu rotile.

Eleonora, o tânără  de 28 de ani, se deplasează în scaun rulant din copilărie. Ea activează la gimnaziul din sat, este o persoană implicată activ în viața socială a comunității. Drumul de la casa ei până la strada centrală, pe care ea se deplasează zilnic pentru a merge la serviciu, nu îl poate parcurge de sine stătător, din cauza că este deteriorat. La fel, Eleonora nu are acces în incinta primăriei, deoarece nu există rampă de acces în clădire. În această situație, tânăra este nevoită să apeleze la ajutorul mamei pentru a putea ajunge la drumul central. Tot mama este cea care merge în locul Eleonorei la primărie.

Tânăra s-a adresat de câteva ori la autoritățile locale, solicitând reparația porțiunii de drum de la casa ei până la strada centrală, însă Primăria Izbiște nu a reacționat. Ulterior, demersul Eleonorei a fost susținut de Asociația obștească „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” (FCPS), care a solicitat alocarea resurselor financiare pentru repararea porțiunii respective de drum, însă nu a primit vreun răspuns privind planificarea reconstruirii drumului din bugetul local în anul 2022. Cu suportul FCPS, tânăra s-a adresat la Consiliul pentru Egalitate, pentru a stabili discriminarea ei de către administrația publică locală.

În decizia sa, Consiliul pentru Egalitate a accentuat că „(…) accesibilitatea redusă sau lipsa accesteia constituie o barieră pentru persoane cu mobilitate redusă de a trăi independent și de a participa la toate aspectele vieții în condiții de egalitate cu ceilalți. (…) Este important ca obstacolele și barierele cu care se confruntă să fie eliminate, astfel încât toate persoanele să se poată bucura de oportunități egale – să aibă acces în clădiri, pe drumuri, în unitățile de transport, precum și beneficieze de serviciile disponibile publicului în condiții de egalitate cu ceilalți”.

Consiliul pentru Egalitate a constatat că lipsa accesibilității constituie o discriminare indirectă și a cerut administrației publice locale să întreprindă acțiuni de eliminare a problemei sistemice privind accesul fizic, inclusiv cea a infrastructurii drumurilor din localitate. Totodată, administrația locală trebuie să elaboreze un plan de asigurare a accesibilității mediului fizic din satul Izbiște și să planifice buget pentru implementarea lui. La fel, Consiliul pentru Egalitate recomandă identificarea măsurilor de acomodare rezonabilă în diverse situații particulare și informarea populației despre acestea.

Pe durata procedurii de examinare a cauzei sale la Consiliul de Egalitate, Eleonora a fost asistată și reprezentată de către specialiștii contractați cu suportul  FCPS. În calitate de membră a Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție Criuleni, FCPS va urmări cu atenție ce acțiuni vor fi întreprinse de administrația publică locală în acest caz, în vederea remedierii situației de discriminare. Ulterior, va reveni cu informații noi.

Acțiunea se înscrie în abordarea de litigare strategică a cazurilor de discriminare și face parte din cadrul activităților ce au loc în cadrul Proiectului „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție”, implementat de AO „Fiecare contribuie pentru Schimbare”. FCPS este organizație beneficiară a Proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media