Atelier video: comunicare, participare, incluziune

La 16-17 iunie, Centrul Media pentru Tineri (CMT) din Chişinău, în parteneriat cu Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” (AO “FCPS”), au organizat un atelier video pentru beneficiarii  care fac parte din grupul de autoreprezentanţi, şi tineri activi din oraşul Criuleni şi satele învecinate. Atelierul s-a desfăşurat la sediul AO “FCPS”, iar în calitate de formatori au fost cameramanii Eugen Popovici şi Irina Chirsanov, coordonatorii Alina Găină şi Veronica Chicu-Boboc.Изображение 033

În cadrul atelierului, copiii şi tinerii au comunicat şi au stabilit relaţii de colaborare între ei şi cu formatorii, după care au fost instruiţi cum se elaborează un scenariu de film de scurtă durată. În filmuleţele care vor fi produse, fiecare participant joacă singur rolul pe care şi l-a asumat, conform propriului scenariu.

Filmuleţele vor fi axate pe tema incluiziunii. Adrian a venit însoţit de mama sa, şi a desenat cum vrea el să fie viaţa lui, după ce va pleca de la internat şi va reveni în familie. Eleonora, din bucăţele de stofă multicoloră, cu ajutorul maşinii de cusut, a creat un tablou care oglindeşte visul ei de a avea o casă şi bunăstare în viitor. Catincuţa a vrut să spună în filmuleţul său despre egalitatea de şanse şi drepturi egale la asistenţă medicală, iar Alina şi Irina au dorit să sensibilizeze oamenii să fie mai pozitivi şi să zîmbească mai mult. Ion a dorit să spună lumii cît de bine se descurcă la jocul de dame, iar Macar va arăta cum poate bunătatea sufletească să te ajute să ai prieteni adevăraţi în familie şi în societate.

Изображение 019

Munca în echipă a demonstrat, că filmuleţele la care au muncit toţi, indiferent de starea sănătăţii şi statutul social, de vîrstă şi abilităţi, sunt o modalitate de a spune lumii despre sine, despre calităţile şi capacităţile lor, o încercare de afirmare, de aplicare a forţelor şi cunoştinţelor despre mediul înconjurător şi societate, egalitate, participare, drepturi şi incluziune.

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului “Comunicare şi participare pentru incluziune”, desfăşurat de către CMT din Chişinău, care are tangenţă cu proiectul “Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES din raioanele Criuleni şi Dubăsari”, implementat de către AO “FCPS”. Ambele proiecte sunt susţinute financiar de către The Swedish Organisation for Individual Relief – SOIR Moldova.

Ala Ianenco, coordonator program “Autoreprezentare”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media