Atenție! Căutăm consultant/consultantă în accesibilitate

Asociația Obștească ”Fiecare Contribuie pentru Schimbare” (FCPS) este o organizație necomercială, apolitică, de interes public, constituită pe data de 21 martie 2000. Prin misiunea sa contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea comunităților în spiritul incluziunii.

FCPS anunță concurs de selectare a unui consultant/ concultantă/ companie de consultanță în accesibilitate  în cadrul proiectului ”Împreună dezvoltăm  servicii de angajare incluzivă a persoanelor cu dizabilități în mun. Chișinău și r. Criuleni”, finanțat de Fundația Est-Europeană,  ca parte a proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”, finanțat de către Uniunea Europeană (contract #2020/422-271) și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului „Cetățeni activi. Comunități prospere.” (contract #14798).

Denumirea postului: Consultant /Consultantă /Companie de consultanță în accesibilitate

Atribuții și responsabilități:

 • Consultantul /Consultantă /Compania de consultanță va evalua accesibilitatea fizică în clădirea subdiviziunii teritoriale ale Agenției de Ocupare a Forței de Muncă din or. Criuleni; din perspectiva asigurării condițiilor de accesibilitate pentru toate categoriile de persoane ce fac parte din grupuri vulnerabile în special – persoane cu dizabilități locomotorii, senzoriale și intelectuale. Este de menționat că accesibilitatea spațiului este importantă pentru persoanele cu mobilitate redusă, din care fac parte și persoanele în etate, părinții cu copii mici, etc.;
 • Consultantul /Consultanta /Compania de consultanță în accesibilitate vor realiza evaluarea și vor veni cu recomandări conform normelor în vigoare pentru a face accesul persoanelor date mai ușor la serviciile  acordate de subdiviziunea teritorială ale Agenției de Ocupare a Forței de Muncă din or. Criuleni;
 • Consultantul /Consultanta/Compania de consultanță în accesibilitate va realiza evaluarea  accesibilității fizice a instituției de educație vocațională care oferă servicii de pregătire profesională din or. Criuleni. 
 • În urma evaluării realizate Consultantul/Consultanta/Compania de consultanță în accesibilitate va elabora un raport de evaluare, care va cuprinde  recomandări pentru accesibilizarea fizică a  instituției de de învățământ profesional din or. Criuleni.

Perioada estimată pentru realizarea activităților propuse este 15.08.2022-31.10.2022

Cerințele față de Consultant /Consultantă /Compania de consultanță în accesibilitate:

 • Studii și experiență dovedită în următoarele domenii (drepturile omului, accesibilitate și urbanism, participare)
 • Experiență: Experiență dovedită în domeniile menționate
 • Cunoștințe și abilități:
 • Cunoașterea specificului domeniului în care prestează serviciile de consultanță;
 • Cunoașterea limbii române;
 • Abilități de gândire critică;
 • Abilități de analiză, evaluare și raportare;
 • Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
 • Responsabilitate în prestarea serviciilor de calitate și prezentarea livrabilelor în timp.

Vă rugăm să depuneți/transmiteți Dosarul de participare format din: 

 • Oferta pentru serviciile menționate  mai sus în care să fie incluse costurile detaliate per poziție inclusiv cu indicarea numărului de zile pentru fiecare poziție în parte. Ofertantul va indica prețurile în MDL, ținând cont de faptul că din această sumă solicitantul va deduce taxele și impozitele obligatorii aferente pentru onorariul achitat;
 • CV-ul candidatului/candidatei.

Candidații pot depune dosarul în mod electronic la adresa office@fcps.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: FCPS_Concurs_Servicii de consultanță accesibilitate sau pe suport de hârtie la adresa str. 31 August 1989, 112, or. Criuleni.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 10.08.2022.

Ofertele întârziate vor fi respinse.
Doar candidații  preselectați vor fi invitați pentru proba de interviu.

Persoana de contact Victoria Secu, Director executiv FCPS, 068474000

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media