Au început activitățile de consolidare a parteneriatelor pentru incluziune

Trei grădinițe din raionul Criuleni, și anume, grădinițele din Corjova, Boșcana și Porumbeni, comuna Pașcani, au fost selectate în calitate de beneficiari ai proiectului ”Parteneriate pentru incluziune”, lansat în octombrie 2015.

IMG_4388
La 29 februarie, 2016, Asociația Obștească ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” (AO ”FCPS”) a organizat la Criuleni o Platformă de discuţie în cadrul căreia au fost prezentate scopurile proiectului, grupul țintă, au fost definite așteptările pe care le au persoanele, care vor fi implicate în activități.
Prezentînd criteriile de selectare a grădinițelor participante, Victoria Secu, directoare executivă a AO ”FCPS”, a spus că acestea au un număr efectiv de peste 100 de copii, în aceste grădinițe sunt incluși copii cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități. Proiectul presupune organizarea de formări pentru cadrele didactice din instituțiile preșcolare, pentru factori din APL, pentru pedagogi preșcolari din serviciile de asistență psihopedagogică, specialiști din cadrul direcțiilor raionale de învățămînt. Proiectul va dura până în iunie 2017 în cca 300 de grădinițe din republică, inclusiv municipiile Chișinău, Bălți și Comrat.

cehi 3
Ina Cazacu, coordonator Program Educație incluzivă, a prezentat rezultatele studiului privind necesitățile de formare a cadrelor didcatice în domrniul educaţiei incluzive, realizat de Centrul de Investigaţii şi Consultanţă “SocioPolis”. Studiul a fost realizat după prelucrarea a 786 chestionare valide, completate de către cadrele didactice și manageriale din 250 de grădinițe, specialiști din serviciile de asistență psihopedagogică și din direcțiile de învățămînt din toate raioanele ţării. Respondenții au definit că au nevoie de cunoștințe în domeniul lucrului cu părinții copiilor cu CES, în materie de adaptare a grădinițelor la nevoile copiilor cu CES, metode de evaluare a copiilor, etc. În baza răspunsurilor din chestionare se elaborează programul cursului de formare pentru a răsăunde nevoilor de formare identificate, care va fi aprobat de Ministerul Educaţiei.
”Ce au de cîștigat comunitățile în urma proiectului? Dezvoltarea resurselor umane și cooperarea mai eficientă între actorii locali, imaginea internă și externă a grădiniței îmbunătățită, capacitatea cadrelor didactice de a face față provocărilor”, a spus moderatorul discuției, expertul în dezvoltare organizațională Serghei Lîsenco. La discuţii a participat şi Olga Șevciuc, reprezentantul de ţară în Moldova a Caritas Republica Cehă.

cehi 2
Participanții la Platforma de discuții au definit așteptările lor de la participarea în proiect, au spus cu ce pot contribui pentru a realiza incluziunea tuturor copilor în treapta timpurie de educație. La discuții au participat și pedagogi preșcolari din satul Izbiște și din or. Criuleni, care au vorbit colegilor prezenți în sală despre modele de incluziune realizate în grădinițele lor și rolul fiecărui partener implicat în acest proces.
Platforma de discuţie „De ce este nevoie să asigurăm accesul şi dreptul la educaţie fiecărui copil?” este organizată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru incluziune”, finanţat de Agenţia de Dezvoltare din Republica Cehă şi implementat de AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” în parteneriat cu Caritas Republica Cehă şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

cehi 1

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media