Au tras linie şi au stabilit planuri de colaborare pe viitor

Marţi, 18 septembrie, la Holercani, în incinta grădiniţei „Albinuţa”, s-a desfăşurat evenimentul de totalizare a proiectului „Educaţia şi recuperarea prin artă uneşte cele două maluri”.

La eveniment au participat educatori, părinţi şi conducerea celor două grădiniţe implicate în proiect – grădiniţei din Holercani şi grădiniţei din Ternovca, r. Slobozia, care a fost partenera proiectului.

Victoria Secu, coordonatoarea proiectului din partea AO FCPS, a trecut în revistă cele mai importante activităţi din proiect, a remarcat rezultatele acestuia, inclusiv dotarea centrelor de artă din grădiniţa Holercani şi crearea şi dotarea studioului artistic din grădiniţa de la Ternovca. Pe lîngă dotări, angajaţii celor două grădiniţe şi părinţii copiilor care le fregventează au avut parte de instruiri şi ateliere practice comune, activităţi culturale comune, schimb de experienţă între pedagogi şi copii în cadrul vizitelor reciproce.  Primarul s. Holercani, Tudor Tanasev, a felicitat partenerii proiectului pentru reuşita acestuia şi şi-a exprimat încerderea, că cele două echipe de cetăţeni din ambele sate vor continua să colaboreze. În contextul iniţiativelor cetăţeneşti, primarul a spus că şi-ar dori să fie în sat organizaţii neguvernamentale, care ar facilita participarea oamenilor la viaţa satului altfel, decât o fac administraţiile publice.

Asta au confirmat-o şi participanţii la eveniment, care, pe lângă lecţiile învăţate din colaborarea de câteva luni, şi riscurile pe care ar trebui să înveţe să le evite pe viitor, au discutat şi planul de acţiuni comune pentru următorii trei ani. Referindu-se la lecţii învăţate, Irina Şeptelici, directoarea grădiniţei din Holercani, spunea că a descoperit calităţi şi capacităţi nebănuite la membrii echipei sale, că au învăţat să stabilească scopuri mai mari decât aveau puteri aparent, că participarea în proiect înseamnă multă muncă voluntară şi înafara programului de serviciu, pentru care nu fiecare este pregătit, dar care, în final, oferă persoanei implicate dezvoltare personală pe care nu o are dacă execută doar sarcinile de serviciu. De cealaltă parte, directoarea grădiniţei din Ternovca, Tatiana Bogomolova, că a învăţat să medieze divergenţele în mod amiabil, iar în rezultat au de câştigat copiii, care au căpătat condiţii mai bune de instruire. Ana Popuşoi, părinte din Holercani, a spus că participarea la activităţile proiectului i-a dat posibilitatea să descopere importanţa artelor în creşterea armonioasă a copilului său. Olga Condratiuc, părinte din Ternovca, spunea că activităţile au contribuit mai cu seamă la apropierea părinţilor de grădiniţă. Dacă la început părinţii opuneau cumva o rezistenă, reacţionând la invitaţiile la activităţi cu „De ce tocmai eu?!”, apoi la sfârşitul proiectului părinţii spuneau „Alegeţi-mă pe mine, vreau să vin!”. Natalia Bacioi , specialistă responsabilă de educația timpurie în cadrul Direcţiei Educaţie Dubăsari a mulţumit partenerilor pentru impactul proiectului asupra educaţiei copiilor, iar Ina Cazacu, asistentă de proiect din partea AO FCPS, a spus că principala provocare a acestuia a fost distanţa dintre partenerii proiectului, dar şi de aici au fost lecţii de învăţat. Elena Gladcova şi Natalia Maximova sunt educatoare la Ternovca. Ambele împart studioul artistic recent creat din sursele proiectului. Femeile spun că li s-a realizat un vis – să aibă unde şi cu ce lucra, atunci când îşi realizează activităţile cu copiii. Datorită ptroiectului, şi părinţii au înţeles folosul terapiei prin artă şi s-au implicat activ.

Pentru anii 2019-2021 cele două echipe –partenere  au planificat ateliere comune, participarea, împreună cu copiii, la acţiuni culturale în comunităţile lor, cu invitarea celeilalte părţi, îşi propun să creeze împreună cărţi senzoriale, dar şi simple activităţi de suflet, care îi unesc şi mai mult pe oameni. Resursele financiare pentru rumătoarele activităţi vor fi asigurate de bugetul administraţiei publice locale.

 

Proiectul „Educaţia şi recuperarea prin artă uneşte cele două maluri” a fost finanţat de Uniunea Europeană şi PNUD în cadrul „Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” implementat de AO ”Femeia și Copilul – Protecție și sprijin” din Criuleni, în parteneriat cu AO „Roditeli v poderjcu detscogo sada „Scazca” din s. Ternovca r. Slobozia şi IET „Albinuţa” din s. Holercani, r. Dubăsari.

S. Cernov, specialistă comunicare, AO FCPS

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media