Cîştigătorii au fost premiaţi

În zilele de 15 şi 16 mai, Asociaţia Obştesacă „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” din  Criuleni a premiat elevii câştigători în concursul de postere „Școala din comunitate este pentru toţi copiii!”, desfăşurat în două instituţii de învăţământ din or. Orhei – gimnaziile „Mihai Eminescu” şi „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”, cu suportul financiar al Fundaţiei „Soros” Moldova, Programul Sănătate Publică.

Premiere 1 (16)

Concursul propriu zis a avut loc în luna februarie, iar rezultatele au fost comunicate elevilor în perioada „Săptămânii globale pentru acţiune”, desfăşurată simultan în 100 de ţări, pe parcursul lunii mai, 2014. În Republica Moldova campania este susţinută de Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei (APSCF), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, şi are genericul „Drepturi egale. Oportunităţi egale. Educaţie pentru toţi”. Anume aceste valori promovează  AO „FCPS”, inclusiv crearea între elevi a mediului de acceptare pentru semenii lor care au anumite probleme de sănătate, mobilitate sau comportament.

Premiere 2 Orhei

La concurs au fost prezentate 28 de lucrări, divizate de către juriu, conform regulamentului, în două categorii de vîrstă – treapta primară şi treapta gimnazială. Din componenţa juriului au făcut parte Ana Ivanov, şef al Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică Orhei, Silvia Lozinschi, inspector în educaţia plastică, DÎTS Orhei, Daniela Pumnea, psiholog SAP Orhei, Svetlana Cernov, specialist relaţii cu publicul, AO FCPS, Xenia Braguţa, expert în design, AO FCPS.

Juriul a remarcat gradul înalt de implicare al copiilor în concursul propus, utilizarea tehnicilor variate de executare a posterelor, ideile propuse şi reflectarea complexă a principiilor incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi. Totodată, elevii au identificat, în posterele lor, faptul că instituţiile de învăţămînt nu sunt pe deplin adaptate nevoilor copiilor cu dizabilităţi, adică au remarcat probleme şi impedimente în calea incluziunii.

În rezultatul evaluării posterelor, juriul a identificat lucrările cele mai reuşite, elaborate conform criteriilor stabilite în regulament, şi a stabilit următorul clasament:

Clasele gimnaziale:
locul I – cl. VIII “A”, gimnaziul “M. Eminescu”
locul II – cl. VII “A”, gimnaziul “Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”
locul III – cl. VI “A”, gimn. “Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”

Premiere 2 Orhei (49)

Clasele primare:
locul 1 – cl. 3, gimn. “Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”
locul 2 – cl. 2 “A”, gimn. “Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”
locul 3 – cl. 2 “A”, gimn. “M. Eminescu”.

Premierea cîştigătorilor s-a desfăşurat oficial în cadrul careului organizat cu acest prilej în fiecare instituţie de învăţămînt. Posterele cîştigătoare au fost elaborate la tipografie şi au fost repartizate pentru a fi expuse în ambele instituţii, participante la concurs, şi alte instituţii de învăţămînt din raioanele Orhei, Criuleni şi Dubăsari.

Echipele cîştigătoare au primit în dar din partea organizatorilor cîte un set de rechizite de birou şi materiale pentru desen.

Proiectul “Capacitare şi diseminare în domeniul incluziunii educaţionale” este implementat în raionul Orhei de către “Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”, în colaborare cu Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport Orhei, director general Eudochia Ştefîrţă, şi Serviciul de Asistenţă Prsihopedagogică Orhei, şef Ana Ivanov.

 Svetlana Cernov, specialist în relaţii cu publicul, AO “FCPS”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media