Consultanță juridică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și cele supuse violenței în familie din Criuleni și Dubăsari

Asociația Obștească „Fiecare contribuie pentru Schimbare” (FCPS) va consilia și acorda asistență persoanelor cu dizabilități și îngrijitorii lor, asistenților personali, persoanelor care sunt victime ale  violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari în realizarea dreptului privind accesul la justiție și soluționarea problemelor de ordin juridic cu care se confruntă aceștia.

Scopul intervenției este de a informa și susține emoțional persoanele cu dizabilități și cele supuse violenței în familie în revendicarea drepturilor fundamentale prin asigurarea accesului la justiție.

Roman Andriuţa, jurist, consultă o doamnă care s-a adresat pentru consultaţie.


Astfel, doi consultanți juriști și avocați specializați în cazuri de violență în familie și dizabilitate vor identifica necesitățile și problemele persoanelor, vor oferi consultanță și asistență în întocmirea cererilor, demersurilor etc. La fel, persoanele cu dizabilități, îngrijitorii lor, asistenților personali sau persoanele supuse violenței în familie vor fi referite către instituții responsabile de asigurarea drepturilor lor, pentru soluționarea cazurilor beneficiarilor.

„Ne-am propus în această activitate să acordăm ajutor la cel puțin 25 de beneficiari din 7 localități ale raioanelor Criuleni și Dubăsari. Vom oferi informații despre drepturile lor fundamentale și consultații despre cum să apeleze la servicii de suport, ce măsuri să întreprindă pentru a beneficia de servicii juridice și a-și soluționa problema”, a comunicat Ina Cazacu, coordonatoare de proiect, în AO FCPS.

Jurisţii Vitalie Meşter (centru) şi Gheroghe Bosîi (dreapta), de vorbă cu una dintre beneficiarele AO FCPS (stînga)

Partenerii-cheie în realizarea acestei activități sunt: Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei, Serviciul de Asistență Psihopedagogică, parajuriștii din raioanele Criuleni și Dubăsari, care vor încuraja beneficiarii lor să solicite ajutor din partea FCPS.

Activitatea are loc în cadrul Proiectului „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție”, implementat de AO „Fiecare contribuie pentru Schimbare” în calitate de organizație beneficiară a Proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media