Cum să lucreze mai eficient, au discutat cadrele didactice de sprijin

Pe data de 29 martie, în incintra Centrului „Universul Tinerilor UNIT” din Criuleni, 24 de cadre didactice de sprijin (CDS) din raionul Criuleni au participat la o platforma de discuţii cu genericul „Necesităţile cadrelor didactice de sprijin în implementarea educaţiei incluzive”. Activitatea a fost realizată şi moderată de către Ina Cazacu, coordonatoare de program Educaţie Incluzivă în AO FCPS, în colaborare cu Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică al DE Criuleni, şefă Elvira Bulgac.

Specialiştii AO FCPS au aplicat cadrelor didactice de sprijin  un chestionar de evaluare a necesităţilor care a contribuit la autoevaluare lor prin prisma resurselor necesare pentru exercitarea profesiei. Pe marginea chestionarelor va fi elaborat un raport care va fi comunicat  Direcţiei Educaţie  în scopul identificării strategiiilor şi modalităţilor eficiente pentru activitatea CDS. Specialiştii serviciului de asistenţă psihopedagogică au organizat un atelier prin intermediul căruia cadrele didactice au analizat reglementările metodologice ale activiăţii CDS în instituțiile de învățământ general prevăzute în ordinul 209  din 27.02.2018 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Potrivit unor specialişti, discuţia de azi le-a ajutat să-şi evalueze activitatea din mai multe unghiuri de vedere: de cât timp au nevoie pentru sarcinile didactice, cât de eficiente sunt activităţile individuale şi cele în grup realizate cu copiii. Învăţătorii au mai spus că întâlnirile în formatul dat le permit să înveţe unul de la celălalt. În discuţie a fost pusă şi activitatea Centrelor de Resurse pentru Educaţia Incluzivă (CREI). În acest context, cadrele didactice de sprijin au spus, că, în opinia lor, printre necesităţile stringente pentru realizarea educației inluzive ar fi: psihologul  şcolar, asigurarea permanentă cu materiale consumabile şi softuri educaţionale, caiete de sarcini adaptate pentru dezvoltarea copiilor cu CES,  gândite  pentru diferite categorii și necesităţi  specifice. O altă necesitate utilă ar fi conectarea CREI la Internet şi dotarea centrului cu o imprimantă, de dorit, color, deoarece pregătirea materialelor le solicită prea mult timp care ar putea fi valorificat în lucru cu copiii.

Activitatea a fost parte a Proiectului „Incluziunea Şcolară şi Socială a copiilor cu dizabilităţi din r-le Criuleni şi Dubăsari”, implementat de AO FCPS, cu suportul financiar al IM „Swedish Development Partner”.

Secvenţe din cadrul platformei de discuţii:

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media