Cum și unde se pot angaja tinerii cu dizabilități – atelier tematic

Pe data de 14 mai, Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități a organizat la Criuleni un atelier tematic privind politicile ocupationale pentru persoanele cu dizabilitati. La atelier au participat tinerii din grupul de autoreprezentanți dezvoltați de FCPS, părinții lor și asistenții în angajare și asistenții personali, reprezentanți ai Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Criuleni, ai Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, a centrului de Sănătate Mintală, Centrului de Resurse pentru Tineri ”UniT”etc.

Atelierul a fost moderat de Natalia Țurcanu, coordonatoare de proiecte în cadrul AOPD. Subiectele abordate au ținut de realitățile cu care se confruntă tinerii la nivel local atunci cînd vorbim despre angajare.

Sergiu Gurău, directorul AO ”Eco Rezeni” din s. Rezeni, r. Ialoveni, a prezentat programul de instruire la locul de muncă, desfășurat de asociație și întreprinderea de catering ”Floare de cireș”. Dânsul a vorbit despre trei piloni importanți ai unei angajări de succes. Primul ar fi autoorganizarea tinerilor implicați în procesul de instruire și de muncă, posedarea abilităților de a lucra numărul stabilit de ore, de a veni la timp la lucru, de a îndeplini sarcinile până la sfârșit și cât se poate de calitativ. Un alt pilon important în cazul autoreprezentanților implicați în câmpul muncii, este respectarea regulilor de igienă personală, sau, după cum spunea Sergiu, aici domeniul angajării nu este important – peste tot se cere o persoană îngrijită la muncă. Al treilea pilon ar fi politețea și bunul simț al tânărului/tinerei care tinde spre a învăța o profesie și a se angaja. La atelier au vorbit părinții tinerilor care au reușit să se angajeze, dar și tinerii, care au avut o experiență de angajare sau anumite relații cu angajatorii. O mamă a vorbit depsre importanța susținerii interesului copilului cu dizabilități pentru studii și implicare în viața socială, ca mai apoi acest interes să se dezvolte în dorința de a căpăta o profesie și de a gestiona propria viață. O altă mamă a relatat despre experiența de angajare a fiului său și despre factorii care au determinat succesul sau insucesul, în diferite cazuri. Participanții au discutat că tinerii se pot angaja, în special, în sfera serviciilor.

Aliona Dicusara, specialistă AOFM Criuleni, a pus accent pe pregătirea profesională a tinerilor cu dizabilități. Doar dacă au această pregătire, ei devin atractivi pentru angajatori, menționa specialista. Doar un singur angajator din raionul Criuleni declară locuri vacante de muncă pentru persoane cu dizabilități, iar pretendenții trebuie să aibă studii în domeniul farmacologiei, a spus Dicusara. În linii generale, agenții economici nu declară locurile vacante, dar dacă le declară, nu întotdeauna sunt gata să ofere un contract de muncă. În urma discuțiilor și examinării unui caz concret, în care a fost implicată și FCPS, și AOFM, s-a stabilit, că persoana angajată nu are un contract de muncă și nu a fost informată de angajator dacă i s-a stabilit un termen de încercare, nu i s-a dat o fișă a postului, dar a fost pus la diferite munci, unele care nu au nimic comun cu profesia sa. Tânărul a primit pe loc recomandări de la Aliona Dicusar și Ala Ianenco, coordonatoare de proiect FCPS. În urma discuțiilor, participanții au concluzionat că informarea corectă a tinerilor despre drepturile lor și încurajarea comportamentelor participative sunt factori preconcepuți să schimbe realități atunci cînd ne referim la incluziunea persoanelor cu dizabilități. Ala Ianenco a spus că este foarte importantă cunoașterea de către publicul larg a funcțiilor AOFM, ca să se facă o monitorizare a fiecărei etape a angajării. În același context, Victoria Secu, directoarea FCPS, a anunțat, că asociația este implicată în procesul de monitorizare a activiății AOFM, proces inițiat de AOPD în cadrul unui proiect susținut de Fundația Est-Europeană.

Spre final Vlad Andreev, un tânăr cu dizabilități locomotorii, a relatat istoria sa și a remarcat, că succesul său pe calea de a deveni fotograf a fost susținut de părinții lui, în primul rând, și de motivația lui personală de a fi cât mai bun în profesie, de dorința de a studia și de a exersa cât mai mult în practică abilitățile căpătate.
Activitate a fost posibilă grație suportului oferit de Fundația Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova în parteneriat cu Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare ”, din resursele acordate de Swiss Cooperation in Moldova și Guvernul Suediei, parteneriatului dintre AOPD, AO FCPS și AO ”Eco Rezeni”.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media