Dezvoltăm activ mediul incluziv

Pe data de 18 aprilie, la Izbişte, Criuleni, s-a desfăşurat masa rotundă de prezentare a proiectului „Dezvoltăm activ mediul incluziv”. Proiectul dat este susţinut financiar de către AO „Keystone Moldova”, din resursele acordate de AO „IM Swedish Development Partner”, şi este rezultatul participării părinţilor din acest sat la formări privind revendicarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și aplicarea ideilor de proiect în acest domeniu.

După instruire, membrii „Clubului Părinților” care activează în gimnaziul Izbiște, și Asociaţia Obştească „Ştrengărel” din acelaşi sat, cu suportul metodic şi asistenţa AO „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”, au elaborat schiţa proiectului dat şi l-au aplicat pentru finanţare.

Prezentarea a fost organizată în sala de festivităţi a Gimnaziului Izbişte, iar Galina Loghin, preşedinta AO „Ştrengărel”, și Iulia Gherciu, mama unui copil cu dizabilități severe, care şi-au asumat responsabilitatea de a implementa acest proiect, au prezentat succint activitatea organizaţiei, înregistrată la nivel local încă în anul 2008, precum și scopul proiectului.

Galina Loghin, care actualmente este învăţătoare de clasele primare şi are în clasă elevi cu CES, a explicat de ce s-a implicat în acest proiect. Potrivit dumneaei, asociaţia a răspuns solicitării grupului de iniţiativă al părinţilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, pentru o socializare mai largă a copiilor cu CES în colectivul şcolar şi comunitate. Galina Loghin a menţionat că proiectul va contribui şi la dezvoltarea organizaţională şi va insufla încredere în forţele proprii şi părinţilor copiilor cu dizabilităţi.

Iulia Gherciu educă copil cu dizabilităţi severe. Înainte să se implice în proiect, Iulia a spus că a participat la instruiri, a consultat şi alţi părinţi şi a decis să aplice pentru acest grant, în valoare de 40 mii de lei. Pentru a scrie proiectul, grupul de iniţiativă al părinţilor au solicitat suportul metodic al AO „FCPS”. În cadrul prezentării, Iulia şi-a exprimat recunoştinţa pentru ajutorul primit la toate etapele de până acum. Ea a menţionat că fiecare din cei ce vor fi implicaţi în organizarea activităţilor din proiect vor coordona eforturile cu părinţii şi voluntarii în aşa fel ca toate acţiunile să fie realizate eficient şi conform termenilor planificaţi.

În proiect au fost incluse activităţi, precum şedinţe de sensibilizare cu părinţii copiilor cu dezvoltare tipică înscrişi în diferite clase; teatre sociale, concurs de postere, activităţi comune ale copiilor cu CES şi copiilor cu dezvoltare tipică în cadrul centrului de resurse pentru educaţie incluzivă, prin aplicarea jocurilor dezvoltative. Scopul acestor activităţi este facilitarea socializării copiilor cu dizabilităţi, care, de multe ori, dacă au dizabilităţi grave, se regăsesc doar în activităţile dinafara claselor.Vor mai fi organizate şi ateliere de hand-made la care vor participa părinţii şi copii lor, iar lucrările confecţionate le vor vinde în cadrul unui iarmaroc caritabil. Cu banii adunaţi implementatorii proiectului şi-au propus să procure scutece pentru o familie din acelaşi sat, care educă un copil cu dizabilităţi grave, imobilizat la pat. Evident, nu va trece fără activităţi de socializare înafara localităţii – o excursie organizată în cadrul acestui proiect pentru 40 de persoane. Toată lumea care a iniţiat acest proiect şi care-l va implementa va lucra fără salarii, voluntar, iar grantul va fi folosit exclusiv pentru materiale şi logistica activităţilor.

La lansarea proiectului a fost prezent şi primarul localităţii, Ion Plămădeală, care i-a asigurat pe părinţii şi profesorii implicaţi de susţinerea administraţiei publice. Natalia Rusu, directoarea gimnaziului, a atenţionat asupra rolului tuturor părţilor implicate în crearea unui parteneriat larg şcoală-comunitate-părinţi-ONG-ul local-voluntarii-AO „FCPS”.

Olga Lîsenco, coordonator program Advocacy, AO „FCPS”

În fotografii: aspecte de la lansarea proiectului.

18 aprilie, 2017, Gimnaziul Izbişte.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media