Educatorii continuă să studieze domeniul incluziunii

„Fiecare copil este o promisiune şi are o şansă care depinde de atitudinea şi acţiunea celor care îl cresc şi îl educă” (Ecaterina Vrasmaş)

Actualmente, printre copiii care ne trec zilnic pragul grădiniţei sunt şi copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi cu dizabilităţi. Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei doar au nevoie de o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care trebuie să le întreprindem în educaţia lor. Despre posibilele soluţii ale problemei abordate au discutat managerii şi cadrele didactice din învăţămîntul preşcolar din raioanele Criuleni şi Dubăsari, în cadrul Cursului de formare în domeniul educaţiei incluizive, organizat de către Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” din Criuleni.

IMG_4443

În cadrul modulului de formare ne-am împărtăşit experienţa profesională şi am achiziţionat cunoştinţe actuale despre procesul educaţional incluziv în treapta preşcolară, am învăţat multe lucruri noi şi utile în activitatea cu copiii cu CES, am acumulat cunoştinţe, abilităţi şi atitudini în acest domeniu.

Totodată ne-am familiarizat cu managementul educaţiei incluzive şi cu serviciile de suport, dezvoltate în acest domeniu în raioanele Criuleni, Dubăsari şi în general în Republica Moldova.

Formările au fost facilitate de către specialiştii din Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică Criuleni Ariadna Sînchetru, pedagog, Angela Ceban şi Mariana Mîţu – psihologi, Elvira Bulgac – şeful Serviciului, care ne-au prezentat activitatea şi rolul serviciului în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi necesitatea colaborării pentru implementarea cu succes a educaţiei incluzive.

Cu o satisfacţie deosebită menţionez comunicarea mai îndeaproape cu colegii de peste Nistru, cu care am discutat teme legate de lucrul cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

IMG_4473

La finele cursului de formare, Vera Stahi, coordonator în cadrul AO „FCPS” a îmnînat participanţilor certificate. Tuturor formatorilor din cadrul SAP Criuleni şi colaboratorilor AO „FCPS” le exprimăm mulţumiri, vă dorim ca sărbătorile de la sfîrşitul anului să vă găsească sănătoase şi să vă aducă un an nou plin de bucurii, împlinir şi pace sufletească!

Activitatea a fost realizată cu suportul financiar al SMC/Sida şi sau IM (SOIR Moldova).

Ana Căpăţînă, director interimar, grădiniţa „Mesteacănul”, or. Criuleni

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media