Elevii din raionul Orhei învaţă să accepte diversitatea

Pe 27 mai, elevii gimnaziului “Ion şi Doina Aldea Teodorovici” din or. Orhei au mers la colegii lor din gimnaziile Bolohan şi Brăviceni pentru a le împărtăşi din cunoştinţele în domeniul incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi dizabilităţi prin intermediul Teatrului Social.

TS Orhei 27.05 14 (40)

Şi la Bolohan, şi la Brăviceni,  echipa de educatori de la egal la egal în domeniul Teatrului Social a fost întîmpinată de elevii claselor V-VII, care au fost şi spectatori, şi participanţii la scenetele care promovează respectarea drepturilor copilului, în special dreptul la educaţie. Scenariul Teatrului Social a vizat teme precum izolarea copiilor slabvăzători, situaţii dificile în care pot nimeri copii hipoacuzici, cu dificultăţi de învăţare, sau copii din familii socialmente vulnerabile ori cu dizabilităţi locomotorii.

Scenele TS Orhei 27.05 14 (33)pregătite de către educatorii de la egal la egal au fost însoţite de mesaje antidiscriminatorii, care stimulează comportamentele pozitive între semeni, pentru a favoriza mediul de acceptare şi accesul tuturor copiilor la educaţie.

În cadrul activităţilor, coordonatorul grupului de educatori de la egal la egal şi moderatorul activităţii, Ala Voica, prof. în gimnaziul “Ion şi Doina Altea Teodorovici”, a provocat elevii spectatori la discuţii despre modalităţi de aplanare şi evitare a situaţiilor jenante sau discriminatorii, în care pot fi antrenaţi colegii lor cu anumite nevoi speciale.

Şase formatori din echipa Teatrului Social, elevi în gimnaziul “Ion şi Doina Aldea Teodorovici” din Orhei au fost formaţi în calitate de formatori de la egal la egal în cadrul trainingului desfăşurat în luna ianuarie 2014, cu participarea unui facilitator profesionist. Între timp grupul a crescut, la el au aderat alţi şase tineri activi, motivaţi de a contribui la realizarea obiectivelor incluziunii.

Activitatea a fost coordonată de Ala Voica, prof. la gimnaziul “Ion şi Doina Aldea Teodorovici”, Ana Ivanov, şef SAP Orhei, Ina Cazacu, coordonator program, AO “FCPS”, cu susţinerea financiară a Fundaţiei SOROS Moldova, Programul Sănătate Publică, în cadrul proiectului “Capacitare şi diseminare în domeniul incluziunii educaţionale”, desfăşurat în instituţiile de învăţămînt din r-l Orhei.

Ina Cazacu, coordonator program Educaţie Incluzivă

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media