“Fetiţa mea este studentă!”

Parascovia L. din satul Hîrtopul Mare, r-ul Criuleni 18 ani, suferă de paralizie cerebrală infantilă (PCI), anul acesta a devenit studentă la şcoala Polivalentă nr. 2 din or. Criuleni. Deoarece întîmpină unele dificultăţi de deplasare către instituţia de învăţămînt, fetiţei i s-a persmis forma de învăţare la domiciliu cu prezenţa obligatorie la orele ce ţin nemijlocit de profesia pe care o va îmbrăţişa – operator la calculatoare electronice.

Conferinta de totalizare SOIR (24)
Parascovia (în grup-prima din stînga), cu urări de Revelion, în cadrul grupului de Auto-reprezentanţi, decembrie, 2014.

 

De fapt, cu Parascovia, specialiştii din cadrul echipei A.O.”FCPS” au început a lucra din anul 2008 în cadrul proiectului “Incluziune”. Deşi frecventa şcoala din localitate, întîmpina mari dificultăţi de socializare şi de o anumită rezistenţă din partea semenilor şi a cadrelor didactice. Problema consta în acceptarea fetiţei de  către colegi (comunicare redusă, respingere) şi cadrele didactice care deţineau puţine cunoştinţe referitor la lucrul diferenţiat-individualizat cu copii cu cerinţe educaţionale speciale. Au urmat diverse activităţi de informare şi sensibilizare atît cu profesorii, cît şi cu părinţii, cu elevii majoritari, apoi au urmat seminare de instruire, formări cu cadrele didactice, astfel puţin cîte puţin gheaţa s-a topit şi mediul şcolar a devenit acceptabil şi prietenos şi pentru Parascovia. Pe parcursul mai multor ani Parascovia a participat nemijlocit la activităţi socio-educaţionale împreună cu copiii majoritari, cum ar fi festivalul regional “Deschide fereastra spre lume  – toţi suntem diferiţi”, tabăra de vară, excursii la teatru, la cinema etc., a fost implicată în activităţi de stimulare cognitivă cu psihopedagogul, psihologul, şi treptat a devenit un copil ca toţi ceilalţi copii. Fetiţa a început să fie mai independent, iar mama, după mulţi ani de repaos, s-a încadrat în cîmpul muncii.

Mămica fetiţei, d-na Cornelia, face parte din grupul de iniţiativă din comunitate care a fondat o asociaţie obştească ce militează pentru respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Astăzi femeia se bucură de noile perspective ale fiicei sale: “Fetiţa mea este studentă!”.

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media