Formarea cadrelor didactice din grădiniţe în educaţia incluzivă

Modulul de formare a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preşcolar „Educaţia incluzivă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale de vîrstă preşcolară” s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES din raioanele Criuleni şi Dubăsari”, susţinut financiar de reprezentanţa SOIR Moldova.

IMG_4421

Participanţii s-au implicat activ în abordarea subiectelor din domeniul educaţiei incluzive. Ei şi-au împărtăşit experienţa pedagogică personală în individualizarea procesului educaţional pentru copii cu CES, inclusiv cu dizabilităţi, prin aplicarea metodelor interactiv- participative.

Modulul de formare a fost facilitat de trainerii: Elvira Bulgac, şef Servicu de Asistenţă Psihopedagogică din raionul Criuleni, Ina Cazacu, coordonator program „Educaţie incluzivă”, Larisa Moscalenco, coordonator program „Advocacy”, Vera Stahi, coordonator program „Asistenţă şi sprijin familiei”, Mariana Mîţu, coordonator „Servicii de suport”- membri ai echipei AO „FCPS”.

IMG_4432.JPG 2

Scopul formării a fost orientat spre formarea competenţelor cadrelor didactice în organizarea procesului educaţional incluziv din perspectiva adaptării programelor şi formei de educaţie la necesităţile copiilor cu CES.

Importanţa modulului de formare a fost identificată în baza chestionarelor de evaluare finală ca fiind eficientă şi necesară, deoarece educatorii au fost iniţiaţi cu elementele de bază a procesului educaţional –incluziv.

Victoria Secu, director executiv A.O. ”Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin„ a finalizat cursul de formare cu un mesaj de felicitare adresat participanţilor în acumularea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru implementarea eficientă a educaţiei incluzive în instituţiile pe care le reprezintă. Ea a apreciat eforturile membrilor echipei asociaţiei în desfăşurarea cu succes a cursului de formare şi a încurajat participanţii să aplice în practică, apelînd la asistenţa asociaţiei în caz de necesitate.

Ina Cazacu, coordonator program “Educaţie incluzivă”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media